У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића

У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића
In the mirror of time – Serbian civil society at the turn of the centuries through the collection of dr. Jovan Milekić

Нови Сад, 2015. (2. издање)

У огледалу времена – српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, приредиле Сања Гавриловић, Љубица Будаћ, Леонила Павловић, прво издање, Архив Војводине, Нови Сад 2012; друго издање, Архив Војводине, Нови Сад 2015.

Главни и одговорни уредник
Бранимир Андрић, директор

Уредник
Весна Башић

Рецензент изложбе
Проф. др Александар Касаш

Ауторке изложбе
Сања Гавриловић
Љубица Будаћ
Леонила Павловић

Визуелизација изложбе
Сања Гавриловић

Scroll to Top