УСТАШКИ ЗЛОЧИНИ У СРЕМУ 1942. ГОДИНЕ – АКЦИЈА ВИКТОРА ТОМИЋА

Усташки злочини у Срему 1942. године – Акција Виктора Томића, каталог изложбе, допуњено интерно издање, Архив Војводине, Нови Сад 2022.

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор

Уредник
Александар Димитријевић

Аутори
Леонила Павловић
Светлана Љубљанац
Александар Димитријевић

Лектура
Ивана Гојковић

Скенирање и обрада докумената
Илдико Мергеш

Прелом
Татјана Цавнић

Допуњено интерно издање
Нови Сад, 2022.

Scroll to Top