КЈЕРКЕГОРОВА И НИЧЕОВА ИРАЦИОНАЛИСТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА

Чизмар, И. Валентина: Кјеркегорова и Ничеова ирационалистичка антропологија, Архив Војводине – ИК „Мали Немо”, Нови Сад – Панчево 2023.

БИБЛИОТЕКА
ФИЛОЗОФСКА ИСТРАЖИВАЊА

Главни и одговорни уредници
Др Милан Орлић
Др Небојша Кузмановић

Уредница
Др Сања Лазаревић Радак

Књигу препоручују
Проф. др Миланко Говедарица
Др Небојша Кузмановић
Др Милан Орлић

Технички уредник
Татјана Цавнић, виши архивист

Дизајн корице
Павле Бајазет

Књига Кјеркегорова и Ничеова ирационалистичка антропологија: философија хришћанске епистемологије и митологија воље за моћ je део прерађене докторске дисертације под називом „Ирационалистичко одређење човека (Кјеркегор наспрам Ничеа)”, одбрањена 23. новембра 2015. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, пред комисијом у саставу: професор др Миланко Говедарица (ментор), доц. др Ирина Деретић и еп. др Игњатије Мидић (редовни професор ПБФ). На предлог комисије, аутор и објављује публикацију, обогаћену новим истраживањима, уз тежњу да Кјеркегорову и Ничеову мисаону парадигму о човеку образложи философијама не само западно-европских интерпретација, већ и парадигмaма блиским нашим просторним, културним или идентитетским извориштима.

Scroll to Top