КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861) XVI/1

КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)

Зоран Стевановић
КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)
Каталог одабраних садржаја докумената (1851–1854) XVI/1
Нови Сад, 2011.

 

 

КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861) XVI/1Зоран Стевановић
КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)
Аналитички инвентар (1856–1861) XVI/2
Нови Сад, 2019.

 

Scroll to Top