КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)

КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)

Зоран Стевановић
КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)
Каталог одабраних садржаја докумената XVI/1 (1851–1854)
Нови Сад, 2011.

Зоран Стевановић
КОМИСИЈЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА И ТАМИШКОГ БАНАТА ТЕМИШВАР (1851–1861)
Аналитички инвентар XVI/2 (1856–1861)
Нови Сад, 2019.

Scroll to Top