КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВСКОГ САВЕТА

КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВСКОГ САВЕТА

Дана 19. септембра 2022. у Риму је почела са радом Девета годишња конференција Међународног архивског савета под називом Archives Bridging the Gap (Архиви – превазилажење јаза), која траје до 23. септембра.

Конференција обрађује питања улоге и значаја архива за превазилажење демократског, културног и дигиталног јаза између различитих средина путем олакшавања доступности и дељењем информација. Архиви имају важну улогу у томе јер представљају вредности друштава којима припадају на динамичан начин. Због тога они чине стратешки фактор за превазилажење јаза. С друге стране, архиви морају да се суоче са новим технологијама које се стално мењају, и да користе нова информациона и техничка решења.

Scroll to Top