Истраживање у Националном архиву – Служба Тамишке жупаније у Темишвару

Истраживање у Националном архиву – Служба Тамишке жупаније у Темишвару

У оквиру пројекта Српске привилегије, двојица архивиста Архива Војводине, виши архивиста Зоран Стевановић и архивски саветник мр Дејан Јакшић, обавили су истраживање у Румунији у Националном архиву – Служба Тамишке жупаније у Темишвару, у периоду 14–27. јул 2019. године. У сали за истраживање прегледали су инвентаре архивских фондова, као и оригиналну архивску грађу која се односи на географско подручје Баната, односно присуство и положај Срба. Укупно је истражено 35 архивских фондова са документима чије је време настанка од 14. до 19. века. Договорена је дигитализација одабраних архивских докумената и уступање снимака за потребе пројекта.

Осим Архива, архивисти су посетили Епархију темишварску, Српску саборну цркву, Савез Срба у Румунији и Музеј Баната, где су такође постигли договоре у вези са сарадњом на пројекту Српске привилегије.

Scroll to Top