Конзерваторска конференција у Будимпешти

Конзерваторска конференција у Будимпешти

У државном архиву Мађарске у Будимпешти, 20. и 21. новембра 2019, одржана је Међународна конзерваторска конференција и Workshop под називом Сачувајмо оригинал III. Конференцији су присуствовали представници Архива Војводине, конзерватори мр Вишња Николић и Маја Јокмановић и архивиста Шаролта Картаг Миладинов.

 Првог дана конференције презентовани су радови стручњака – конзерватора архивске грађе и уметничких дела на папиру, у којима су представљени резултати конзерваторских испитивања, методологије рада и студије случаја. Том приликом представљен је и рад под називом Микробиолошки аспект различитих метода деконтаминације архивске грађе чији су аутори мр Вишња Николић, конзерватор папира из Архива Војводине и др Ана Томић, асистент са Технолошког факултета у Новом Саду, са Катедре за биотехнологију и фармацеутско инжењерство. Излагање је на мађарски језик преводила Шаролта Картаг Миладинов, архивиста.

У среду, 21. новембра, у радионици за конзервацију папира Државног архива Мађарске, Ђула Гајдо, конзерватор-хемичар, одржао је Workshop са темом Рестаурација транспарентних папира.

Scroll to Top