Кристијан Обшуст

Кристијан Обшуст је социјални антрополог и археолог (MSc). Завршио је студије на Одељењу за археологију, као и на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Независни је истраживач, оснивач Центра за истраживање колективних идентитета и политичке митологије, стручни сарадник неколико установа културе и научних институција, невладиних организација, међународних и државних експертских тимова, научних часописа и интернет портала у Републици Србији и у иностранству. Аутор је научних студија (научних монографија) Конструкција словенства у политици и науци: стварање (све)словенских традиција, идеолошке концепције о словенском јединству и њихове рефлексије (Београд 2013) и Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства (Нови Сад 2019). Поред наведеног, до сада је написао пет научно-популарних и стручних књига везананих за различите теме из области антропологије и археологије. Такође, аутор је неколико радова публикованих у научним часописима, као и неколико десетина научно-популарних чланака, стручних радова, критика, приказа и новинских текстова. Уредник је и рецензент неколико монографских студија, зборника радова и књига, као и научно-популарних и стручних тематских интернет платформи и портала. Координисао је и учествовао у реализацији неколико научних, едукативних, културних и научно-популарних пројеката у земљи и иностранству (Чешка Република и Словачка Република). Као стручни саветник и сарадник, учествовао је и у координацији реализације више међународних истраживачких пројеката из различитих области тзв. примењене антропологије.

Живи и ради у Београду и Новом Саду. Запослен је у Архиву Војводине а од јула 2020. године ради на позицији помоћника директора покрајинске установе – Архива Војводине.

Области академског истраживања: колективни идентитети (етнички, национални, паннационални, регионални, верски); политичка митологија; студије национализма; измишљање традиције; конструкција словенства и словенских национализама; етнички, национални и паннационални идентитети славофоних заједница; колективна меморија, култура сећања, антропологија смрти и танатологија.

Остала поља академског интересовања: политичка антропологија; словенске и балканске студије; оријентализам; национализам у археологији и политички аспекти археолошке интерпретације; етногенеза Словена и ранословенска археологија; културна историја и археологија Старог истока; симболика, религија и култ у праисторији; материјално наслеђе социјализма; заштита и презентација културне баштине.

БИБЛИОГРАФИЈА

Научне монографије:

 1. Конструкција словенства у политици и науци: Стварање (све)словенских традиција, идеолошке концепције о словенском јединству и њихове рефлексије. Центар за алтернативно друштвено и културно деловање. Београд, 2013.
 2. Огледи о грчкој класичној старини и словенству: утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства. Архив Војводине. Нови Сад 2019.


Књиге и стручне монографије:

 1. Огледи о прошлости: Избор текстова из археологије. Кокоро. Београд, 2014.
 2. Прилог проучавању колективних идентитета Словака у Србији: групни идентитети и савремени облици идентификације становника насеља Ковачица. Завод за културу војвођанских Словака. Нови Сад, 2015. (Е-издање).
 3. Колективни идентитети Словака у Србији: значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији– Kolektívne identity Slovákov v Srbsku: Význam slovenských kultúrnych a osvetových inštitúcií a konfesijnej identity pre konštruovanie a reflexie národnej identity Slovákov v Srbsku– Collective identity of The Slovaks in Serbia: The Importance of Slovak Cultural and Educational Institutions and Confessional Identity for the Construction and Reflection of the National Identity of the Slovaks in Serbia. Arhiv Vojvodine. Novi Sad, 2019. (Прво издање); 2020. (Друго издање); 2023. (Треће издање) / Коаутор: др Небојша Кузмановић.  (Стручна монографија)
 4. Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. Архив Војводине. Нови Сад, 2021.
 5. Визуре: избор научно-популарних чланака, критика и стручних есеја. Архив Војводине. Нови Сад, 2023. (Стручна монографија)


Чланци у научној периодици:

 1. Идеализовање античке Грчке класичног периода као “колевке европске културе”. Стара Грчка као универзални узор за стварање модерних европских нација“. CASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност1 (1). 2012.
 2. Значај Грчко-персијских ратова за конструисање колективног идентитета античких Грка и формирање представа о ДругомCASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност1 (1). 2012.
 3. Мит о народном хероју Јурају Јаношику: Измишљање традиције у оквиру словачког национализма. Антропологија 13 (2). 2013. пп. 157–187.
 4. Утицај идеализоване перцепције о грчкој класичној старини на процесе конструисања словенства и идеологију панславизма. CASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност 3 (3). 2014.
 5. О појединим проблемима везаним за формирање и карактеристике колективних идентитета и о облицима перцепције о колективним и етничким идентитетима у контексту археолошке интерпретације. Serbian Studies Research 10 (1). 2019. пп. 339–359.
 6. О карактеристикама групних идентитета припадника словачке националне мањине у Републици Србији. АРХЕОН – Часопис Архива Војводине 3 (3). 2020. пп. 377 –389. (Коаутор: Др Небојша Кузмановић).
 7. Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града. Гласник Етнографског института САНУ 68 (1). 2020. пп. 131–148.


Радови публиковани у зборницима:

 1. Кратак преглед историје Великоморавске. У: Ћирилометодске културне традиције – Зборник стручних и научно-популарних текстова, 36–65. Нови Сад: Центар за истраживање колективних идентитета и политичке митологије. 2014.
 2. Alexander Dubček, Pražská jar a klamné leto ’68. / Prague Spring and The Elusive Summer of ’68. In: Dubček z pohľadu zahraničných politikov a osobností. Uhrovec: Spoločnosť slovenských velikánov. 2021. Eds: Škultéty Jozef a Mazár Jozef. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović).
 3. Александар Дупчек, Прашко пролеће и „варљиво лето 68”. У: Александар Дупчек из перспективе светских политичара и личности. Нови Сад: Архив Војводине. 2022. Ур: Шкултети Јозеф и Мазар Јозеф. (Коаутор: Др Небојша Кузмановић).

Прегледни, стручни и научно-популарни текстови публиковани ван научне периодике:

 1. Поједини аспекти библијске приче о егзодусу: Критички осврт. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. 2013. ISSN (Online) 2683-5681.
 2. Настанак и развој израелићанске државе: Општи приказ основне проблематике. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. 2013. ISSN (Online) 2683-5681.
 3. Имхотеп – архитекта, лекар и мудрац. Прилог проучавању његовог историјског значаја и култа. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. ISSN (Online) 2683-5681.
 4. Одоними Новог Сада: кратак преглед имена улица у контексту историјског памћења и колективне меморије града. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 5. Историјска гробља Новог Сада и Петроварадина као простори сећања. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 6. Променљиво лице сећања града: Укратко о настанку и развоју културе сећања као и о појединим аспектима промена у званичној култури сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину.  ISSN (Online) 2620-200X.
 7. Стварање ћирилометодске традиције / The invention of Cyrillo-Methodian tradition / Возникновение кирилло-мефодиевской традиции”. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Online) 2683-4405.
 8. Значај и карактеристике филателије и филуменије као архивске грађе. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. 2020. ISSN (Online) 2683-4405.
 9. Основне иконографске карактеристике совјетских пропагандних, револуционарних и ратних плаката у контексту њиховог културно-историјског значаја као архивске грађе”. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. 2020. ISSN (Online) 2683-4405.
 10. Основне карактеристике сакралне архитектуре, некропола и материјалне културе Великоморавске кнежевине. 2020. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.
 11. Класична Грчка и антика као инспирација у архитектури неокласицизма и функција неокласицистичког стила у форми државне пропаганде”. 2020. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.
 12. Slovaks in Serbia: Some elements of their collective identity. 2021. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.
 13. Archív Vojvodiny: Činnosť inštitúcie a projekt výskumu vojnových zločinov proti Slovákom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodina počas druhej svetovej vojny. Vojnová kronika: Spoločnosť, politika, armáda. ISSN 1338-6379 EV 4543/12. Roč. IX. Číslo 2/2020. pp. 66–79. (Koautor: Dr Nebojša Kuzmanović, PhD).
 14. „Примордијални архиви” древног Блиског истока и старог Египта. 2021. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.
 15. Рефлексије колективних идентитета Словака у Србији у контексту словачке наивне уметности као значајног сегмента идентитета становника Ковачице и припадника словачке националне мањине у Републици Србији: Могућности истраживања. 2022. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405.


Остали радови и студије:

 1. Рефлексије словенства и поједини аспекти идентификацијских односа међу становницима насеља Стара Пазова: сондажна истраживања. Центар за алтернативно друштвено и културно деловање. Београд. 2012.

Одреднице, појмови и текстови објављени у склопу научно-популарних пројеката, портала и лексикона:

 1. Темнићки натпис / Temnić Inscription. Сајт пројекта Манифестације „1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 2. Еврокованица са ликом Ћирила и Методија / Euro Coin with the image of Cyril and Methodius. Сајт пројекта Манифестације „1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 3. Aрхеолошки локалитет Микулчице / Archaeological site Mikulčice.  Сајт пројекта Манифестације „1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 4. Мистерија Методијевог гроба / Mystery of Methodius’s Grave. 1150. Сајт пројекта Манифестације „1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 5. Христијанизација, писменост и мисија Ћирила и Методија у Великоморавској / Sacral Architecture from the Time of Moravian-Pannonian Mission on the Territory of Great Moravia. Сајт пројекта Манифестације „1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 6. Настанак ћирилометодске традиције / The Emergence of Cyrillo-Methodian tradition.  Сајт пројекта Манифестације „1150”. Нови Сад: КЦ Новог Сада. 2014.
 7. Место комеморације жртвама холокауста на Јеврејском гробљу. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 8. Место сећања на депортацију новосадских Јевреја у концентрационе логоре. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 9. Зграда Позоришта младих као место сећања на Новосадску рацију. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 10. Место сећања и комеморације масовног стрељања цивила на Штранду. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 11. Места масовних страдања у Милетићевој, Грчкошколској и околним улицама. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 12. Обала Дунава као кључно место сећања и симболична локација комеморације жртава Новосадске рације. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 13. Места масовних страдања током Новосадске рације 1942. године. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину.  ISSN (Online) 2620-200X.
 14. Места масовних страдања цивила од 13. до 23. априла 1941. године. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину ISSN (Online) 2620-200X.
 15. Спомен-обележије на Петроварадинској тврђави посвећено цивилним жртвама страдалим у Првом светском рату. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 16. Спомен-крст у порти Успенске цркве. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 17. Спомен-обележије у Петроварадину посвећено цивилним жртвама страдалим у Првом светском рату. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 18. Спомен-крст у порти Алмашке цркве. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 19. Спомен-обележија посвећена руским војницима страдалим у Првом светском рату на Транџаменту и на Успенском гробљу. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину ISSN (Online) 2620-200X.
 20. Спомен-плоча на Београдској капији посвећена уласку српске војске у Нови Сад. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 21. Мађаризација. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 22. Место сећања на скуп у порти Саборне цркве у Новом Саду. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 23. Велики народни савет и Народна управа за Банат, Бачку и Барању. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 24. Место сећања на Велику народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату Бачкој и Барањи у Новом Саду. Култура сећања Новог Сада – Интегративни извор од посебног значаја за Војводину. ISSN (Online) 2620-200X.
 25. Увод у пројекат: Значај архивских докумената из фонда Ф. 183 и пронађених ‘елабората’ као круцијалних историјских извора за проучавање ратних злочина почињених над Словацима током Другог светског рата. Тематска интернет платформа “СЛОВАЧКЕ ЖРТВЕ” – Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф. 183 Архива Војводине. 2020.


Новински чланци, критике и стручни есеји:

 1. Осврт на поједине аспекте псеудонаучних теорија Семира Османагића и његово наводно откриће „пирамида” у Босни. Е-архива текстова на сајту Центра за алтернативно друштвено и културно деловање. 2011. (Написано 2007.)
 2. Римске легије на лимесу у Горњој Мезији: Кратак осврт. Афирматор – Часопис за уметност и друштвена питања. бр. 15 (13. 6. 2013). (Написано 2007.)
 3. Древни град Алепо – разарање културне баштине од непроцењивог значаја. Нова српска политичка мисао. (15. 8. 2013.)
 4. Ћирилични консензус “европљана”, шовиниста и “независних”. Нови Стандард. (17. 9. 2013.)
 5. “Војвођанско питање” и историјски ревизионизам. Нови Стандард. (1. 11. 2013.)
 6. “Војвођански” политички имагинаријум. Нова српска политичка мисао. (27. 11. 2013.)
 7. Брисање прошлости: Разарање културне баштине на простору Ирака и Сирије. УГРОЖЕНА БАШТИНА – Интернет портал. (2. 4. 2015.)
 8. Разарање културне баштине човечанства на простору Ирака и Сирије 2: Археолошки криминал. Дневни лист Данас. (1. 4. 2015.)
 9. Разарање културне баштине човечанства на простору Ирака и Сирије 1: Екстремисти бришу прошлост. Дневни лист Данас. (31. 3. 2015.)
 10. О настанку политичке митологије и идеологије које користи “Исламска држава” – Предсказање о последњем калифи. Дневни лист Данас. (11. 8. 2015.)
 11. О линеарности историје Кине. СРБИЈА И КИНА – Независни портал посвећен очувању и афирмацији добрих односа Србије и Кине. (12. 1. 2016.)
 12. Збогом, Месопотамијо: Како смо због тероризма изгубили непроцењив део цивилизацијског наслеђа. Дневни лист Данас. (21. 1. 2016.)
 13. Угрожена баштина Србије: Подграђе Петроварадинске тврђаве. Дневни лист Данас. (2. 9. 2016.)
 14. Поједини аспекти идеолошке позадине званичне културе сећања током постојања ФНРЈ и СФРЈ. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. ISSN (Online) 2683-5681. (18. 4. 2018.)
 15. Христијанизација и развој писмености у Великоморавској кнежевини. П.У.Л.С.Е. Интернет магазин за уметност и културу. ISSN (Online) 2683-5681. (18. 4. 2020.)
 16. Линеарна концепција кинеске цивилизације. ПОЛИТИКА – Додатак за културу, уметност и науку. (24. 4. 2020.)
 17. Хашка конвенција о заштити културне баштине и слабости њене имплементације у пракси: Случај Ирака. Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА. Архив Војводине. ISSN (Оnline) 2737-9396. (4. 8. 2020.)
 18. Интерпретација „обреда клања животиња” у контексту староегипатског религијског система према Оту Еберхарду. 2021. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Оnline) 2683-4405. (29. 3. 2021.)
 19. Простор Сећања. Јеврејски преглед – Савез јеврејских општина Србије. ISSN 1821-1062 (бр. 1, година XXIX; април/мај 2021.)
 20. Укратко о пропаганди и јавним наративима у социјалистичкој Југославији. Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. ISSN (Online) 2683-4405. (22.7.2021.) (Коаутор: др Бојана Богдановић). Доступно Онлине
 21. Шта је то војвођански идентитет и чему служи? БАЛКАН – Фокус магазин (10. 2021, бр. 3)
 22. Архивистика и антропологија: Перспективе у контексту интердисциплинарног приступа. Архивски гласник – Информативни билтен Архивистичког друштва Србије. ISSN 1820-6298. пп. 20-21. (Бр. 17; 2022.)


Прикази:

 1. Приказ антрополошког пројекта „Истраживање колективних идентитета војвођанских Словака: Савремене манифестације идентификацијских концепција припадника словачке националне мањине”. Ukážka antropologického projektu „Výskum kolektívnych  identít Slovákov v Srbsku:  Súčasné prejavy identifikačných  koncepcií príslušníkov slovenskej  národnostnej menšiny”. MAJÁK – Ročenka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. / Годишњак Завода за културу војвођанских Словака. бр. 6. 2015. пп. 19–21.
 2. ABOUTH STUDY “Europe according to English Wikipedia: open-sourcing the discourse on Europe”.Портал Архива Војводине – АРХИВУМ. 2020. ISSN (Online) 2683-4405.
 3. Приказ пројекта: „Култура сећања Новог Сада”. Archives – borders, identities, reflections; 6th Croatian ICARUS Days. 2021. pp. 50. ICARUS Hrvatska, Editors: Vlatka Lemić and Ivana Čurik (Koautor: Aleksandar Bursać).


Стручне рецензије и предговори за књиге:

 1. Барке у свакодневном животу и религији Египта Старог царства. Т. Мицковић; Центар за алтернативно друштвено и културно деловање. Београд, 2014.
 2. Огледи о Старом Египту. Т. Бабић (Е-књига), Бајрот, 2017.
 3. Лутерова реформација и њен утицај на словачки народ. Доц.ТхДр. М, Клатик; Словачка евангеличка а. в. црква у Србији. Нови Сад. 2018.
 4. Мистерија о пазовачким бициклисткињама: Новинске приче из живота сремских Словака. Ж. Марковић; Архив Војводине. Нови Сад. 2020.
 5. Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe, D. Miletić. Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020.
 6. Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији – Зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia – Сollection of Papers.  Предговор: Увод у Зборник радова. (Коаутор: др Бојана Богдановић). Архив Војводине; Етнографски институт Српске академије наука и уметности. Нови Сад – Београд. 2021.
 7. Култура сећања: страдања у селима Лијевчанског Поткозарја 1941-1945. – Доња Јурковица и Средња Јурковица. А. Љубичић; Архив Војводине. Нови Сад. 2022.
 8. Zločiny proti Slovákom počas druhej svetovej vojny na území AP Vojvodiny: Archívny materiál fondu F. 183 Archívu Vojvodiny, A. Bursać. Predslov: Úvod do publikácie (koautor: Dr Nebojša Kuzmanović). Centrum pre srbsko-slovenské témy a Archív Vojvodiny. Nový Sad. 2023.
 9. Zločiny proti Slovákom počas druhej svetovej vojny na území AP Vojvodiny: archívny materiál fondu F. 183 Archívu Vojvodiny / Злочини почињени над Словацима у току Другог светског рата на простору АП Војводине: Архивска грађа из Фонда Ф. 183 Архива Војводине. Predslov: Úvod do publikácie (koautor: Dr Nebojša Kuzmanović) / Предговор: Увод у публикацију (коаутор: Др Небојша Кузмановић). Бурсаћ А. Архив Војводине – Катедра за историју Филозофског факултета Универзитета Маћеј Бел, Центар за истраживање историје и културе доњоземских Словака – Центар за српско-словачке теме. Нови Сад. 2023.
 10. Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи – Зборник радова / Horizons of the future: anthropological and other scientific approaches – Collection of Papers. Реч уредника. (Коаутор: др Бојана Богдановић). Архив Војводине; Етнографски институт Српске академије наука и уметности. Нови Сад – Београд. 2023.


Уредништво и чланство у редакцијама:

 1. CASCA – електронски часопис за друштвене науке, културу и уметност /CASCA – Journal of social sciences, culture, and artsИздавач: Центар за алтернативно друштвено и културно деловање, Београд. Online-ISSN: 2334-6973. / Секретар редакције часописа (од 2012. до 2015. године).
 2. Култура сећања Новог СадаИнтегративни извор од посебног значаја за Војводину.ISSN (Online) 2620-200X. / Аутор и координатор пројекта; Уредник интерактивне платформе. (од 2014. године).
 3. АРХЕОН – Часопис Архива Војводине, Год. 2, бр. 2. 2019. / Члан редакције.
 4. АРХИВУМ – Портал Архива Војводине, ISSN (Online) 2683-440 . / Уредник и аутор портала (од 2019. године).
 5. Europe According to English Wikipedia: Open-sourcing the Discourse on Europe, D. Miletić. Archives of Vojvodina. Novi Sad. 2020. / Уредник и рецензент издања.
 6. Јеврејске породице у Земуну и околини – Jewish families in Zemun and the surroundings,Р. СремацАрхив Војводине – Archives of Vojvodina.  Нови Сад. 2020. / Уредник издања.
 7. Платформа УГРОЖЕНА БАШТИНА, ISSN (ONLINE) 2737-9396. Архив Војводине / Уредник и аутор платформе. (од 2020. године).
 8. Јевреји централне Бачке током прве половинеveka – The Jews of Central Bačka during the first half of the 19th century, Р. Сремац; Архив Војводине – Archives of Vojvodina.  Нови Сад. 2020. / Уредник издања.
 9. Тематска интернет платформа “СЛОВАЧКЕ ЖРТВЕ”Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф. 183 Архива Војводине. / Аутор платформе и пројекта. (од 2020. године).
 10. Становништво Моловина до 1930. Р. Сремац; Архив Војводине. Нови Сад. 2021. / Уредник издања.
 11. Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији – Зборник радова / The propaganda and public narratives in Socialist Yugoslavia – Collection of Papers. Архив Војводине; Етнографски институт Српске академије наука и уметности. Нови Сад – Београд. 2021. / Уредник издања са др Бојаном Богдановић.
 12. Покатоличавање Срба: прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945. (Књига I: А-Г.). Ф. Шкиљан. Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске. Нови Сад – Загреб – Бања Лука. 2022. / Уредник издања.
 13. Покатоличавање Срба: прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945. (Књига II: Д-М.). Ф. Шкиљан. Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске. Нови Сад – Загреб – Бања Лука. 2022. / Уредник издања.
 14. Покатоличавање Срба: прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945. (Књига III: Н-Ш.). Ф. Шкиљан. Архив Војводине – Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској – Архив Републике Српске. Нови Сад – Загреб – Бања Лука. 2022. / Уредник
  издања.
 15. Библиографија Небојше Кузмановића: поводом 60 година живота и 35 година рада у култури 1962–1986–2021. Г. Ђилас. Архив Војводине. Нови Сад. 2022. / Уредник издања.
 16. A mosaic of archival closeness: anthropology of memories from the Pannonian to the Adriatic Sea. D. Radojičić and Lj. Bubnjević. The Archives of Vojvodina – Serbian Academy Of Sciences And Arts: Institute of Ethnography. Novi Sad – Belgrade. 2022. / Editor in Chief of Monographic Edition of of the Archives of Vojvodina.
 17. Maps and memories. D. Radojičić and I. Bašić. Serbian Academy Of Sciences And Arts: Institute of Ethnography – The Archives of Vojvodina. Belgrade – Novi Sad. 2022. / Editor in Chief of Monographic Edition of of the Archives of Vojvodina.
 18. Одбрана Србије: Прилози за геополитику националне безбедности. Деспотовић Љ. и Глишин В. Архив Војводине – Институт за политичке студије. Нови Сад 2023. / Уредник издања.
 19. Zločiny proti Slovákom počas druhej svetovej vojny na území AP Vojvodiny: archívny materiál fondu F. 183 Archívu Vojvodiny / Злочини почињени над Словацима у току Другог светског рата на простору АП Војводине: Архивска грађа из Фонда Ф. 183 Архива Војводине. Бурсаћ А. Архив Војводине – Катедра за историју Филозофског факултета Универзитета Маћеј Бел, Центар за истраживање историје и културе доњоземских Словака – Центар за српско-словачке теме. Нови Сад 2023. / Уредник и рецензент издања.
 20. Crimes of the Ustashe: Viktor Tomić’s action in Srem in 1942. Sremac R. The Archives of Vojvodina.  Novi Sad. 2023. / Professional Associate.
 21. Хоризонти будућности: антрополошки и други научни приступи – Зборник радова / Horizons of the future: anthropological and other scientific approaches – Collection of Papers. Архив Војводине; Етнографски институт Српске академије наука и уметности. Нови Сад – Београд. 2023. / Уредник издања са др Бојаном Богдановић.

УПРАВНИ ОДБОРИ (Чланство)

 • Центар за алтернативно друштвено и културно деловање (Београд): 12. 2011 – 1. 2015.
 • Историјски архив града Новог Сада (Нови Сад): 9. 2013 – 7. 2016.
 • Покрајински завод за заштиту споменика културе (Нови Сад): 3. 2017 – 3. 2021.
 • Центар за српско-словачке теме (Нови Сад): 5. 2019 – 8. 2023.

ЧЛАНСТВО У ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА

 • The Society for Applied Anthropology (SfAA), Oklahoma City, Oklahoma, United States – Друштво
  за примењену антропологију (SfAA), Оклахома Сити, Оклахома, Сједињене Америчке Државе
 • European Association of Archaeologists (EAA), Prague, Czech Republic – Европска асоцијација
  археолога (ЕАА), Праг, Чешка Република
 • International Association for Comparative Mythology (IACM), Cambridge, Massachusetts, United States – Међународно удружење за компаративну митологију (IACM), Кембриџ, Масачусетс, Сједињене Америчке Државе
 • The International Council on Archives (ICA) – Међународни архивски савет (ICA)
 • Српско археолошко друштво, Београд, Република Србија
 • Фондација „Светозар Милетић”, Нови Сад, Република Србија
 • Удружење за међународну сарадњу „Адлигат”, Београд, Република Србија
 • Архивистичко друштво Србије, Београд, Република Србија
 • Друштво пријатеља Алжира, Београд, Република Србија
 • Друштво српско-индонежанског пријатељства – НУСАНТАРА, Београд, Република Србија
 • Српско-египатско друштво пријатељства, Београд, Република Србија

kristijan.o@arhivvojvodine.org.rs

kristijanobsust.cikipm@gmail.com

Комплетна биобиблиографија доступна је на: http://www.cikipm.org/obsust

Scroll to Top