КРСТ И КРУГ

БИБЛИОТЕКА
СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Главни и одговорни уредници
Др Небојша Кузмановић, Архив Војводине
Др Миша Ђурковић, Институт за европске студије

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Рецензенти
Проф. др Срђан Шљукић
Проф. др Љубиша Деспотовић
Др Момчило Диклић

Корице
Христос с апостолима, мозаик у куполи Храма Светог Саве

Александар Гајић (1973), доктор правних и политичких наука, научни је саветник на Институту за европске студије у Београду и професор на Катедри за безбедност Факултета за правне и пословне студије „Лазар Вркатић” у Новом Саду. Аутор је, или приређивач петнаест монографских публикација и преко сто научних радова, објављених у националним или међународним серијским публикацијама. Његова стручна и научна истраживања крећу се на пољу међународних односа, друштвене и правно-политичке теорије и студија културе.

Scroll to Top