КРСНЕ СЛАВЕ У СРЕМУ

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Рецензенти
Др Татјанa Бугарски, виши кустос
Александaр Петијевић, музејски саветник

Дизајн корица
LimunDesign – Наташа Давид Искреновић

Графичко и ликовно обликовање
Александар Павловић

Пред читаоцима се налази архивска грађа која је настала пре више од једног века. Наиме, за потребе публиковања Шематизма Карловачке митрополије планираног за 1907, Карловачка конзисторија је послала крајем 1906. и почетком 1907, циркуларно писмо (К. 1221 ех 1905) свим парохијама, у којем је између осталог тражила, и да доставе спискове православних породица са њиховим крсним славама, надимцима и пореклом, као и пописе потеса у атару са могућим значењем топонима. Овом позиву Конзисторије, одазвале су се парохије и манастири, а сачувана је архивска грађа за 125 места и манастирска имања у Срему која су данас у саставу Републике Србије, а нека у Републици Хрватској.

Scroll to Top