КУЛТУРА СЕЋАЊА НА ПРОСТОРУ НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА

Обшуст, Кристијан: Култура сећања на простору Новог Сада и Петроварадина, Архив Војводине, Нови Сад 2021.

Кристијан Обшуст
КУЛТУРА СЕЋАЊА НА ПРОСТОРУ НОВОГ САДА И ПЕТРОВАРАДИНА
Нови Сад, 2021.

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Рецензенти
Др Бојана Богдановић, научни сарадник  ЕИ САНУ
Др Срђан Радовић, виши научни сарадник ЕИ САНУ

 

Синопсис:

Публикација је тематски посвећећна истраживању и презентацији различитих аспеката везаних за културу сећања на простору Новог Сада и Петроварадина. У књизи су обједињени досадашњи резултати истраживања, те у том контексту ова публикација кореспондира са до сада спроведеним и објављеним анализама културе сећања на простору града, односно са истраживањима насталим у оквиру пројеката „Мапирање места сећања и истраживање културе сећања Новог Сада”, чија је реализација започела крајем 2014. године.

Комплетне рецензије књиге, публиковане су на српском и на енглеском језику на Порталу Архива Војводине – АРХИВУМ (ISSN (ONLINE) 2683-4405)

Рецензија публикације, објављена је и у Архивском гласнику – Информативном билтену архивистичког друштва Србије у броју 16 из 2021. године на страни број: 32.

Scroll to Top