III Међународни сајам конверзације и рестаурације културне баштине - БАШТИНА 2012

2012. – Културни форум Сремска Митровица

Од 25–27. октобра 2012. године у организацији КУЛТУРНОГ ФОРУМА одржан је III Међународни сајам конверзације и рестаурације културне баштине – БАШТИНА 2012 и Округли сто на тему: „Савремене технологије и решења у заштити архивске грађе“ у Царској палати и у Музеју Срема у Сремској Митровици. На обе манифестације присуствовали су запослени из Архива Војводине и то: Вишња Николић, архивист – конзерватор архивске грађе и Јованка Алимпић Вујичић, архивист помоћник – конзерватор.

У Царској палати било је десетак излагача, представника следећих институција: Архив Србије, Народна библиотека Србије, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Музеј града Ниша, Триптих рестаураторски атеље из Љубљане и други.

Циљ Сајма је да скрене пажњу домаћој и међународној јавности на стање културне баштине у АП Војводини и Републици Србији и неопходности подизања свести о потреби њене заштите како би се сачувала за будуће генерације. Такође, циљ је и да се посетиоцима, омогући приступ практичним демонстрацијама и презентацијама како би се упознали са многим традиционалним материјалима и технологијама које се користе у конзервацији и рестаурацији, као и оним потпуно новим проблемима који се јављају у конзервацији и рестаурацији наше културне баштине.

Округли сто на тему: „Савремене технологије и решења у заштити архивске грађе“ одржан је у просторијама Музеја Срема где су своја излагања и презентације имали учесници из Србије, Црне Горе и Хрватске.

Scroll to Top