ЉУДЕВИТ ВЕСЛАЈ ЈЕДНА ЛИЧНА И ПОРОДИЧНА ДРАМА

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Лектура
Ивана Гојковић

Дизајн корица
Павле Бајазет

Случај Људевита Веслаја (1884–1947), заслужног и угледног грађанина Сремске Митровице, неимара савских водоодбрамбених бедема и крупног велепоседника, добротвора градске гимназије, активног друштвеног и културног делатника, југословенски oпредељеног патриоте хрватске националности, осуђеника „револуционарне правде” и заточеника митровачке Казнионе, коме се ни гроб не зна, пример је, готово образац, судбине каква је задесила многог истакнутог припадника грађанске класе у Југославији непосредно после Другог светског рата, поготово ако је био имућан.

Scroll to Top