МАТИЦА ПЛЕМСТВА БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ 1798–1838.

Јакшић, Дејан: Матица племства Бачко-бодрошке жупаније, 1798–1838, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

Дејан Јакшић

МАТИЦА ПЛЕМСТВА
БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ 1798–1838.

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензент
Проф. др Снежана Божанић

Стручни сарадник
Шаролта Картаг Миладинов

Дизајн корица
Татјана Цавнић

Нови Сад, 2020.

Scroll to Top