Међународно архивско саветовање „Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла“

Међународно архивско саветовање „Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла“ одржано је 6. и 7. децембра 2012. године на Андревљу (Фрушка гора), под покровитељством Министарства културе и информисања, а у организацији Друштва архивских радника Војводине, Архива Војводине и Историјског архива Града Новог Сада.

На саветовању су разматране теме:

1. Заштита архивске грађе у настајању – изазови XXI века

(са аспекта електронског пословања);
1.1. Електронско канцеларијско пословање;
1.2. Доступност архивске грађе у светлу нових технологија;
1.3. Архиви и заштита података;

2. Дигитализација или микрофилмовање?
2.1. Архиви и архивска грађа на Wеб-у;

Саветовање је отворио  Стеван Рајчевић, директор Архива Војводине

Присутне су затим поздравили:

–         Душица Јурибашић, у име Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање;

–         Угљеша Мрдић, специјални саветник министра правде и државне управе;

–         Петер Класинц, директор Међународног института за архивске науке Трст/Марибор;

–         Мирослав Новак, архивски саветник Покрајинског архива Марибор у име Архива и Архивског друштва Словеније;

–         Чех Герге Бендегуз, из Историјског архива бивших служби државне безбедности, потпредседник Удружења мађарских архивиста;

–         П. Хол Адриен из Архива Главног града Будимпеште;

–         Деана Ковачец, председница Хрватског  архивистичког друштва;

–         Милена Поповић Субић,представница Архива Војводине у име Организационог одбора Саветовања

Учесници саветовања презентовали су своје радове по темама.

ПРВИ ДАН

Прва тема: Заштита архивске грађе у настајању – изазови XXI века (са аспекта електронског пословања)

 1. Дејан Маодуш, Архив Војводине, Будућност електронског пословања и архивирања документарне и архивске грађе у Републици Србији;
 2. Милена Поповић Субић, Архив Војводине, Устројство и вођење евиденција и регистара државних органа и организација која врше јавна овлашћења у електронском облику;
 3. Нада Берић, Архив Војводине, Канцеларијско пословање у агенцијама као новим вршиоцима  јавних овлашћења;
 4. Даница Влајковић, мр Милан Парошки, Управа за заједничке послове покрајинских органа, ePISARNICA – интегрисани система за дигитализацију, архивирање и управљање документима;
 5. Дијана Ковиљац, Смарт д.о.о., SMART ELUPIS – Управна писарница;
 6. Александар Ивић, Институт за стандардизацију Србије, Квалификовани електронски потпис у електронској управи;
 7. Мирослав Дучић, Историјски архив Ужице,Начин вођења основне евиденције аката у СО Нова Варош;
 8. Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог Сада, Проблематика заштите дигитализоване архивске грађе у регистратурама;
 9. П. Хол Адриен, Архив Главног града Будимпеште, Микрофилмовање и/или дигитализација;
 10. Др Чех Герге Бендегуз, Удружење мађарских архивиста, Мреже на интернету – Заштита података и доступност у вези са документима некадашњих политичких полиција;
 11. Влатка Лемић, Хрватски државни архив, Хрватски архиви и електронички записи: стање и смјерови развоја;
 12. Јован Поповић, Београд, Решавање савременог електронског пословања захтева нормативно решење;
 13. Драгана Ћираковић Продановић, Архив Војводине, Доступност архивске грађе према принципима  Међународног архивског савета;
 14. Бранислав Вртунски – Леви9 Балкан д.о.о., Ненад Шегуљев – ЈВП „Воде Војводине“, Савремене информационе технологије у служби доступности дигиталног записа фотографске грађе;
 15. Јелена Субић, Архив Војводине, Значај примене међународних архивских стандарда при изради информативних средстава у контексту доступности архивске грађе;
 16. Др Петер Павел Класинц, Међународни институт за архивске науке Трст/Марибор, Актуелност архива данас и сутра (Архивска грађа у настајању, Web-site и архиви, студије архивистике II степена по Болоњи);
 17. Др Изет Шаботић, Архив Тузланског кантона, Архиви као информацијске установе XXI  стољећа: стварност или илузије;
 18. Љиљана Дожић, Архив Војводине, Стандарди Међународног архивског савета у контексту савремене архивске парадигме;

ДРУГИ ДАН

Друга тема: Дигитализација или микрофилмовање?

 1. Мр Раде Павловић, Војни архив Србије, Дигитални војни архив;
 2. Александар Павловић, Архив Војводине, Конверзија дигиталног у микрофилмски запис – могућност примене у архивима;
 3. Др Мирослав Новак, Покрајински архив Марибор, Покрајински архив Марибор и дигитализација микрофилмских копија;
 4. Татјана Мишић, Архив Србије, Архивистика у служби дигиталног доба;
 5. Оливера Порубовић Видовић, Архив Југославије, Ренесанса микрофилма у Архиву Југославије;
 6. Мр Дејан Јакшић, Архив Војводине, Mикрофилм у Архиву Војводине;
 7. Хатиџа Фетахагић, Селма Исић, Архив Тузланског кантона, Хибридно архивирање – заштита и кориштење  (искуства Архива Тузланског кантона);
 8. Владимир Иванишевић, Ружица Радојев, Архив Војводине, Услови и захтеви за доступност архивске грађе на интернету;
 9. Агим Ј. Јанузи, Драган Живковић, Зоран Јанковић, Историјски архив Зајечар, Дигитализација  или микрофилм – архиви и архивска грађа на Web-у;
 10. Зоран Стевановић, Архив Војводине, Семантички Web и архивска онтологија;
 11. Данијела Бранковић, Архив Војводине, Европски архиви на Web-у – изазов савременог дигиталног доба;
 12. Слободанка Цветковић, Историјски архив Пожаревац, Архиви у Србији и интернет;

Scroll to Top