Мрежа архива

АРХИВИ У АП ВОЈВОДИНИ
АРХИВ ТЕЛЕФОН WEB АДРЕСА
Бела Црква 013/851283 www.arhivbc.rs
Зрењанин 023/564322 www.arhivzrenjanin.org.rs
Кикинда 0230/22187 www.arhivkikinda.org.rs
Нови Сад 021/6432214 www.arhivns.rs
Панчево 013/317344 www.arhivpancevo.org.rs
Сента 024/811037 www.zentarhiv.rs
Сомбор 025/22287 www.arhivsombor.org.rs
Сремска Митровица 022/613592 www.arhivsrem.org.rs
Суботица 024/524033 www.suarhiv.co.rs
СПЕЦИЈАЛНИ АРХИВИ
АРХИВ
ТЕЛЕФОН
WEB АДРЕСА
Архив САНУ Београд 011/2027118 www.sanu.ac.rs
Архив САНУ Ср. Карловци 021/881757 www.vi.sanu.ac.rs/Arhivi/ArhivSK.aspx
АРХИВИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
АРХИВ
ТЕЛЕФОН
WEB АДРЕСА
Србије 011/3370781 www.archives.org.rs
Југославије 011/3690252 www.arhivyu.gov.rs
Београд 011/2606336 www.arhiv-beograda.org
Ваљево 014/221028 www.istorijskiarhiv.rs
„31. јануар“– Врање 017/423334 www.vranjearhiv.com
„Тимочка крајина“– Зајечар 019/420285 www.arhivzajecar.org.rs
„Средње поморавље“– Јагодина 035/223506 www.arhivja.org.rs
„Шумадија“– Крагујевац 034/336252  
Косовска Митровица 028/33896  
Косова и Метохије 018/720705  
Краљево 036/317560 www.arhivkraljevo.org.rs
Крушевац 037/420590  
Лесковац 016/57426  
Крајине, Кључа и Пореча – Неготин 019/542762  
Ниш 018/515608 www.arhivnis.co.rs
„Рас“– Нови Пазар 020/318282  
Пирот 010/332244  
Пожаревац 012/223082 www.arhivpozarevac.org.rs
„Топлице“– Прокупље 027/324411 лок.51  
Смедерево 026/229279  
Смедеревска Паланка 026/317235  
Ужице 031/510284 www.arhivue.org.rs
Чачак 032/222729 www.arhivcacak.org.rs
Шабац 015/354992  
АРХИВИ У СУСЕДНИМ ЗЕМЉАМА
АРХИВ
WEB АДРЕСА
Албанија
www.albarchive.gov.al
Босна и Херцеговина
www.arhivbih.gov.ba
Бугарска
www.archives.government.bg
Мађарска
www.mol.gov.hu
Македонија
www.arhiv.gov.mk
Румунија
www.arhivelenationale.ro
Словенија
www.arhiv.gov.si
Хрватска
www.arhiv.hr
Црна Гора
www.dacg.me
МЕЂУНАРОДНЕ АРХИВСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
НАЗИВ
WEB АДРЕСА
ICA (МАС)
www.ica.org
The International Federation of Film Archives
www.fiafnet.org/uk
SAA
www.archivists.org
International Association of Sound and Audiovisual Archives
www.iasa-web.org

 

Scroll to Top