НАЂМЕЂЕР – ЕПОПЕЈА СРПСКОГ СТРАДАЊА

Кузмановић, Небојша: Нађмеђер – епопеја српског страдања, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

Небојша Кузмановић
НАЂМЕЂЕР – ЕПОПЕЈА СРПСКОГ СТРАДАЊА

Издавачи
ПРОМЕТЕЈ, Нови Сад
УДРУЖЕЊЕ СРБА У СЛОВАЧКОЈ, Братислава
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

За издаваче
Зоран Колунџија
Стане Рибич
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Зоран Колунџија

Превод и коректура словачког текста
Павел Матух

Коректура српског текста
Милица Савић Косовац

Цртежи
Иван Лучев, академски сликар, Београд

Скица „Црнога”
Мића Обреновић, фотограф из Колашина, нађмеђерски логораш

Авионски снимци
Милан Растислав Штефаник, генерал авијације

Графичка припрема
Татјана Цавнић

Нови Сад, 2020.

Scroll to Top