НОВА КЊИГА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ ( 1867 – 1918 )

Обавештење за јавност

Обавештење за јавност

НОВА КЊИГА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

 

МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ ( 1867 – 1918 )

 

Архив Војводине је поново направио велики корак на плану издавања у оквиру библиотеке Научноинформативна средства о архивској грађи. Изашла је  књига, прва у новој серији (XIX) која приказује и описује фонд Архива Војводине Министарство вера и просвете Краљевине Угарске, односно архивску грађу насталу између 1867. и 1918. године.Специфичност ове серије је у томе да су аналитички инвентари урађени двојезично, на српском и на мађарском језику. На овај потез, Архив Војводине се одлучио, између осталог и због тога што је грађа на мађарском језику, а и двојезични описи допринеће да књига буде доступна већем броју истраживача у земљи и иностранству. Поготово из тог разлога, што према нашим сазнањима,  Архив Војводине је једина установа у којој се чува архивска грађа настала радом Министарства вера и просвета Краљевине Угарске. Ова архивска грађа обухвата изузетно важан период историје тадашње Угарске. После нагодбе са Аустријом (1867) угарски део Монархије је на свим пољима друштвеног и привредног живота кренуо у нагле промене. То се види и у образовању. Извршене су реформе школства, формиране су нове школе, питање образовања и вера постало је важан део тадашње политике. Промене су нарочито биле видљиве у вишенационалним средима, као што је то била територија данашње Аутономне Покрајине Војводини, о којој сведочи фонд. Архивска грађа фонда је сређена по називима места и хронолошком реду. У првој књизи, обрађена су места по словима од А до В према називима из тог периода.

Грађу аналитичког инвентара је обрадила Жужана Мезеи, архивиста Архива Војводине, књигу је уредио мр Дејан Јакшић, редактор је Олгица Трбојевић, главни и одговорни уредник је Бранимир Андрић, директор Архива Војводине, штампао Daniel Print из Новог Сада.

 

                                                                        Информативна служба Архива Војводине

 

Медији о овом догађају

 

ДНЕВНИК, 04.09.2016.

Scroll to Top