Збирка повеља и диплома (Ф. 398)

НОВО ИЗДАЊЕ У АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ

У издању Архива Војводине и Завода за културу Војводине из штампе се појавила публикација Збирка повеља и диплома Архива Војводине мр Дејана Јакшића (архивског саветника) и Загорке Авакумовић (вишег архивисте).

Збирка повеља и диплома (Ф. 398) Архива Војводине садржи 50 архивских јединица хронолошког оквира 1565–1861. године, обухватајући неке од најстаријих докумената Архива. Повеље и дипломе имају посебан значај за изучавање друштвеног, историјског и културног развоај српског народа и његовог окружења, сведочећи о друштвено-политичким околностима  раног новог века на територији Бачке, Баната и Срема али и широм Хабзбуршке монархије, као и о важним  историјским догађајима и личностима и њиховом деловању у националној историји (патријарх Јосиф Рајачић). Архивске јединице ове збирке истичу се не само по историографском значају и старости, већ и по свом ликовно-графичком изгледу, материјалу, димензијама и повезу, тако да већи део поседује изузетне уметничке и естетске вредности.

Scroll to Top