ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „СТАНДАРДИ И ЗАХТЕВИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАПИСИМА”

У Архиву Војводине дана 14. 11. 2023. године, као гостујући предавач, проф. др Зденка Семлич Рајх одржала је предавање на тему „Стандарди и захтеви за управљање електронским записима”.

Предавање је било намењено како запосленим у архивима тако и ствараоцима архивске грађе и документарног материјала. Тема је актуелна с обзиром на законске обавезе електронског управљања документима, електронског пословања и електронског архивирања ствараоца архивске грађе и документарног материјала.

Проф. др Зденка Семлич Рајх, архивист, дипломирала je историју на Универзитету у Љубљани, на истом факултету је магистрирала и докторирала 2016. године. Године 2010. именована је у највише стручно звање – архивска саветница. Од 1990. до 2020. године била је запослена у Покрајинском архиву Марибор, а од 2020. године је директорка Згодовинског архива у Љубљани.

Ауторка је бројних објављених и изведених радова из области архивистике, управљања документарном грађом, као и историографије. Године 2013. постала је предавач из области архивистике и документологије у Алма Матер Еуропаеа – Европском центру Марибор.

Од 2000. до 2004. била је члан Комитета за грађевине и опрему умерене температуре Међународног архивског савета (ИЦА/ЦБТЕ). Руководилац је Радне групе за словеначку архивску терминологију, а од 2014. године члан је Експертске групе за архивске зграде и животну средину при Међународном архивском савету. Од 2020. године је члан Експертне групе за пописивање архивске грађе при Међународном архивском савету.

Scroll to Top