ОГЛЕДИ О ГРЧКОЈ КЛАСИЧНОЈ СТАРИНИ И СЛОВЕНСТВУ

ОГЛЕДИ О ГРЧКОЈ КЛАСИЧНОЈ СТАРИНИ И СЛОВЕНСТВУ


Утицај перцепције о грчкој класичној старини на формирање европских нација и конструисање словенства

НАУЧНА МОНОГРАФИЈА

Главни и одговорни уредник: Др Небојша Кузмановић, директор
Аутори: Кристијан Обшуст, Мср
Уредник: Др Драгана Бедов
Рецензенти: Проф. др Владимир Рибић, др Бојана Богдановић
Лектура и коректура: Ивана Гојковић, Мср
Припрема за штампу и дизајн корица: Татјана Цавнић

 

Scroll to Top