ПЕЧАТИ ИЗ ФОНДОВА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Аутор изложбе и каталога
Данијела Бранковић, архивски саветник

Превод на енглески језик
Александар Димитријевић

Превод на немачки језик
Данијела Бранковић

Превод на мађарски језик
Шаролта Картаг Миладинов, виши архивист

Ликовно и графичко обликовање изложбе и каталога
Татјана Цавнић, виши архивист

Изложба „Печати из фондова Архива Војводине. Градови, трговишта и села на територији Бачке у XIX веку” плод је истраживачког рада аутора и настоји да потпуније приближи стручној и широј јавности најрепрезентативније печате утврђене на архивској грађи, а који су били у употреби током XIX века на територији Бачке, у некадашњој Хабзбуршкој, а од1867. године Аустро-Угарској монархији.Печати и печатњаци су својеврсни докази времена и друштва у којем су настали, и важни су за изучавање различитих сегмената политичке и културне историје једног народа. Одабрани печати за ову изложбу, део су историје Срба, Немаца, Мађара, Буњеваца, Словака, Русина и других народа који су живели на територији Бачке у XIX веку.Проучавање печата омогућава стицање увида у правни и административни развој једног друштва који су захтевали употребу одређене врсте печата. Симболи на печатима сведоче најчешће о систему вредности друштва у одређеном временском периоду и односима који су у њему владали. Печати представљају вредан историјски извор и значајни су за проучавање историје друштва и државе.

Scroll to Top