Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Обавештавамо вас да је Архив Војводине покренуо нову тематску платформу на којој је презентована архивска грађа  из фонда Ф. 183 Архива Војводине која се односи на злочине почињене од стране окупатора током Другог светског рата над становништвом словачке етничке припадности које је живело на простору Бачке, Баната и Срема. Платформа ЗЛОЧИНИ НАД СЛОВАЦИМА У ТОКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА представља резултат пројекта Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф. 183 Архива Војводине креирањем тематске интернетплатформе који је реализован средствима Архива Војводине уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије у току 2020. године.

Активности на пројекту биле су усмерене на дигитализацију, превођење и презентацију архивске грађе на словачком језику из фонда Ф. 183 Архива Војводине који је категорисан као културно добро од изузетног значаја. У контексту реализације, скенирано је и технички обрађено преко 1300 страница архивске грађе и преведен је део записника које је начинила Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини. Поред наведеног, скенирани су и тзв. eлаборати који су начињени од стране Анкетне комисије за утврђивање ратних злочина окупатора и њихових помагача над словачким народом у Војводини, за чије постојање се до средине 2020. године заправо није знало, а који су пронађени приликом истраживања, односно током пројектних активности на реализацији овог пројекта. Ради се о елаборатима за Банат, Бачку и Срем, који су начињени двојезично на српском и словачком језику и који су публиковани у целини у склопу посебног дела тематске платформе. Значај ових докумената има енормну вредност, с обзиром на то да пружају таксативни увид о карактеру ратних злочина које су окупаторске власти и њихови помагачи починили на простору Баната, Бачке и Срема, односно дескриптивно описују ратне злочине над Словацима почињене током Другог светског рата.

Њихов садржај заправо пружа увид у до сада непознате чињенице и има круцијалан значај у контексту истраживане тематике обухваћене овим пројектом.

Аутори пројекта, односно Платформе су директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић и помоћник директора Архива Војводине Кристијан Обшуст.

Напомињемо, да ће се у склопу пројектних активности, Платформа етапно ажурирати и допуњавати новим садржајима.

Scroll to Top