ПОСЕТА ДИРЕКТОРА АУСТРИЈСКОГ КУЛТУРНОГ ФОРУМА

ПОСЕТА ДИРЕКТОРА АУСТРИЈСКОГ КУЛТУРНОГ ФОРУМА

Дана 13. октобра 2023. године Архив Војводине посетио је директор Aустријског културног форума мр Амадеус Фалтајнер (Amadeus Faltheiner) са својом сарадницом мр Јеленом Глишић Матовић. Tом приликом примили су га Љиљана Бубњевић, руководилац Одељења за сређивање и обраду старије архивске грађе до 1918. године, др Драгана Катић и мр Дејан Јакшић, архивски саветници.
У разговору са представницима Aустријске амбасаде представљен је рад Архива Војводине, објашњен значај архивске грађе која се овде чува, а која је у вези са немачком националном мањином, односно немачком заједницом и његовим насељавањем ових простора, почевши од периода Хабзбуршке монархије све до данас, као и значајним трагом који су Aустријанци оставили, а који се кроз историју огледао у њиховом утицају на културу, уметност, просвету и економске прилике на простору данашње АП Војводине.
Мр Фалтајнеру су показана поједина документа из 18. и 19. века века, писана на архаичном немачком језику готицом. Пажњу гостију посебно су привукле повеље и дипломе, попут дипломе аустријског цара Франца Јозефа I из 1861. године којом се српски патријарх Јосиф Рајачић одликује баронатом, уз употребу предиката „фон Брински” (prädikate von Brinski), као и фонд Ф. 470 Збирка грађанских личних докумената 1743–1923 који садржи између осталог калфенске и торбарске књижице – вандровке, издаване за путовања занатлијама и трговцима у Хабзбуршкој монархији. Целокупна грађа овог фонда представља значајан извор за проучавање грађанског права које се у Аустријској монархији развијало постепено током 18. и 19. века. Један од начина остваривања грађанских права представљала је могућност поседовања личних документа, којима се доказивао идентитет и грађанство (држављанство), а служила су и као путне и радне исправе. У Збирци се налазе још и служинске књижице, радне књижице, књижице за торбарење, путне исправе, сточне исправе и књижице за просјачење и др.
Директор Аутријског културног форума посетио је депое Архива Војводине, Музеј присаједињења и Лабораторију за конзервацију и рестаурацију, где су га конзерваторке папира мр Вишња Николић и Маја Јокмановић упознале са процесом конзерваторских третмана над оштећеном грађом.  
Архив Војовидне на пољу културе већ годинама успешно сарађује са Аустирјским културним форумом, који као „амбасада за културу” спроводи аустријску спољну културну политику у Србији. Фокус је на представљању иновативних и креативних аспеката Аустрије у Србији и умрежавању аустријских и српских културних посленика. Такође, у разговору је договорена будућа сарадња.

Scroll to Top