ПРИШТИНА МОЈ ГРАД

БИБЛИОТЕКА
ВАРОШАРИЈЕ

Главни и одговорни уредници
Др Милан Орлић
Др Небојша Кузмановић

Уредници
Др Милена Илишевић
Др Милан Орлић

Књигу препоручују
Др Зоран Аврамовић
Др Сања Лазаревић Радак

Прелом и припрема за штампу
Мали Немо

Корице
Мали Немо

Мој родни град се током година много променио. Када данас прошетам улицама Приштине, готово да не препознајем град у коме сам рођена и у коме сам одрасла. Сви ми који смо морали да одемо из Приштине понели смо са собом део некадашњег изворног приштин­ског духа, који многи од нас настоје да сачувају, свако на свој начин. Управо због тога што не желим да те успомене избледе и нестану, на­писала сам и ову монографију, као својеврсан писани траг, који остаје.

Scroll to Top