„Војска брза као вјетар“ ВОЈСКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У РАТУ 1992–1995.

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Рецензенти
Др Милан Гулић
Др Марко Милетић

Лектура и коректура
Бранка Косановић

Припрема за штампу и дизајн корица
Младен Ацковић

Фотографије на насловној страни:
Милорад Д. Ристић и Ранко Ћуковић

Данашња јавност, преплављена информацијама и без много жеље дасе удубљује у поједине историјске проблеме, тражи једноставне одговореу маниру: „да“ или „не“. Штавише, проток информација није учинио да седогађаји и личности из најближе (српске, југословенске) прошлости доживљавају као комплексни, већ се о њима говори језиком глорификацијеили осуда.Војска Републике Српске није била мирнодопска организација, нити је и један ратни план Југословенске народне армије предвиђао њен настанак. Ипак, грађански рат који је однео СФР Југославију са историјске сцене почетком 1990-тих година довео је до потребе да се Војска српског народа у Босни и Херцеговини формира. Одлуку о формирању Војске Републике Српске донела је Народна скупштина Српске Републике БиХ, и именовала команданта Главног штаба генерала Ратка Младића, на дан 12. маја 1992.године. Она је створена од јединица ЈНА које су се налазиле на територији те Републике, углавном од јединица 2. и 4. војне области, као и РВ и ПВО.

Scroll to Top