ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „ЕЛЕКТРОНСКА ПИСАРНИЦА”

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „ЕЛЕКТРОНСКА ПИСАРНИЦА”

 

Позивамо Вас да присуствујете предавању на тему

ЕЛЕКТРОНСКА ПИСАРНИЦА

Предавање ће одржати Светлана Јовановић, виши саветник у Влади

Републике Србије

Предавање указује на промене у канцеларијском пословању државних
органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и свих
имаоца јавних овлашћења које доноси примена јединственог софтверског
решења е-ПИСАРНИЦА.

Архив Војводине, Жарка Васиљевића 2а, Нови Сад
24. фебруар 2023. године у 12.00 часова

Додатне информације: 021/489 18 40
021/489 18 16

Scroll to Top