РАДНА ПОСЕТА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ПОЖАРЕВАЦ

РАДНА ПОСЕТА ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ПОЖАРЕВАЦ

Дана 2. априла 2021. године, у виду наставка продуктивне међуархивске сарадње два архива, у Историјском архиву Пожаревац одржан је састанак са др Јасмином Николић, директорком именованог архива, и организовано представљање трећег броја научно-стручног часописа Археон.

У радном делу разговора, у којем су у име Архива Војводине учествовали др Борис Булатовић, Јованка Алимпић Вујичић, Ивана Петровић и Владимир Мучибабић, указано је најпре на могућност и потребу за успостављањем сарадње у оквиру заједничког пројекта који би подразумевао истраживање и објављивање грађе из фондова Архива Војводине која се односи на Пожаревац и Округ пожаревачки из времена Дунавске бановине. Временски преовлађујући део састанка протекао је у разговору уредника два водећа архивистичка часописа у Републици Србији, др Јасмине Николић (часописа Записи: годишњак Историјског архива Пожаревац) и др Бориса Булатовића (часописа Археон: часопис Архива Војводине), који су – апострофирајући важност стицања адекватног ранга у поступку категоризације домаћих научних часописа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја – изнели властита уредничка искуства.

Након размене скорашње објављених публикација, љубазношћу др Јасмине Николић и др Драгане Милорадовић, запосленима из Архива Војводине је показана архивска изложба „Априлски рат” у Галерији савремене уметности, као и поставка Народног музеја Пожаревац.

Scroll to Top