2004. Рибарство у Војводини

Изложба оригиналних документа Рибарство у Војводини у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем Воде Војводине, аутори изложбе и поставке Милена Поповић Субић и Мира Шогоров. Поставка је организована на Међународном сајму рибарства у Новом Саду.

Изложба оригиналних документа Рибарство у Војводини у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем Воде Војводине, аутори изложбе и поставке Милена Поповић Субић и Мира Шогоров. Поставка је организована на Међународном сајму рибарства у Новом Саду.

Scroll to Top