RS 002 F. 101 ДУНАВСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА

Назив:     ДУНАВСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 101
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1920-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,36, књига: 20, кутија: 11
Назив/Име ствараоца(лаца):     Дунавска финансијска дирекција
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је архивска грађа настала радом Дунавске финансијске дирекције – Нови Сад, преузета је 1956. године приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце. Записника о примопредаји нема, а исто тако ни у књизи улазног инвентара Архива Војводине није заведен пријем грађе овог фонда.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: књига расписа и наредби; преписи расписа и наредаба Генералне дирекције Државног рачуноводства; статусне књиге са личним подацима за све службенике Дунавске финансијске дирекције, њихових предходника и подређених установа ( финансијске, пореске и катастарске управе) ; контролници особља при пореским управама на територији Дунавске финансијске дирекције; главни индекс пензионера на територији Финансијске дирекције; наређења и упутства мин. финансијске службе у вези промене законских прописа и функционисања финансијске службе; обезбеђивање услова рада дирекције и пореских управа; досијеи инвалида и пензионера; персонални досијеи службеника и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа устројена је хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Персонални досијеи устројени су по азбучном реду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 94 ИНВАЛИДСКИ ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ, БАРАЊУ И СРЕМ МИНИСТАРСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
RS 002 F. 157 БАНАТСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА (ФОНД)
Scroll to Top