RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА

Назив:     ОБЛАСТ БАЧКА
Сигнатура:     RS 002 F. 112
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1904-1930
Датуми постојања творца:     1922-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,16, књига: 30, кутија: 28
Назив/Име ствараоца(лаца):     Област Бачка
Преузимање грађе:     Архивску грађу насталу радом органа Бачке области преузела је Краљевска банска управа Дунавске бановине у Новом Саду у току свог постојања ( 1929 – 1941), а заједно са регистратурским материјалом насталим радом КБУ ДБ, преузео је Архив Војводине из зграде Покрајинског извршног већа у Новом Саду 1956. године ( Ф.121 592/1956). Записника о примопредаји нема, али се у наведеном предмету који се односи на извештај стручне комисије Државне архиве АПВ о прегледу архивске грађе са тавана зграде Извршног већа АПВ у Новом Саду налазе подаци о наведеној архивској грађи. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 65. Матица српска је 1974. године ( Записник о примопредаји 031.5-4/1974) предала Архиву Војводине деловодне протоколе Председника обласног одбора Бачке обласне самоуправе из 1928. и 1929. године као и лични деловодни записник Комесара Бачке обласне самоуправе из 1929. године. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 158.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: нормативна акта, збирка уредби проглашених од стране Великог жупана, записници са седница Великог жупана, обласни пољопривредни савет, решења државног савета по споровима Обласног одбора и Великог жупана, уговори о закупу, организација службе, држављанства, промена презимена, завршни рачуни жупанијских и обласних фондова, буџети, порези, прирези, таксе, додела новчане помоћи правним и физичким лицима, платни спискови, водограђевине, одбрана од поплаве, промет стоком, сточне болести, попис и преглед стоке, приплодна стока, задруге, ветеринарска служба, спискови ветеринара по срезовима, годишњи ветеринарски извештаји, термини одржавања сточних вашара, уређење сточних вашара и сајмишта, ветеринарски надзор сточних вашара, свињске пијаце, расни пси, цепљење стоке, попис и здравствени преглед коња, изложбе коња, сточне болести: антракс, беснило, колера, метиљавост, овчије богиње, сакагија, свињска куга, свињски врбанац, слинавка и шап, туберкулоза, црвени ветар, шуга; заједнице, удружења; воћарство, промет пољопривредних производа, баштованство,хмељарство, евиденција новина и часописа, изложбе, курсеви, књиге, кинопројектори, слике, споменици и др..
Допуне:     Према тренутним подацима не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена према административној структури творца. Формиране су следеће тематске гупе: Велики Жупан – Сомбор; Велики жупан – Сомбор:Ветеринарско одељење, Пољопривредно одељење; Комесар обласне самоуправе; Обласна финансијска управа; Обласни одбор – персоналије и Бачка област у ликвидацији. Aрхивска грађа је устројена у оквиру тематских целина хронолошки по година и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО – ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 78 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 87 ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)
RS 002 F. 88 ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)
RS 002 F. 96 ОБЛАСНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА (ФОНД)
RS 002 F. 109 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА (ФОНД)
RS 002 F. 94 ИНВАЛИДСКИ ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ, БАРАЊУ И СРЕМ МИНИСТАРСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ (ФОНД)
Scroll to Top