RS 002 F. 111 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА

Назив:     ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЦЕНТРАЛНА КРЕДИТНА ЗАДРУГА КАО САВЕЗ НЕМАЧКИХ КРЕДИТНИХ И ПРИВРЕДНИХ ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 111
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1898-1950
Датуми постојања творца:     1922-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,5, књига: 12, кутија: 50
Назив/Име ствараоца(лаца):     Земљорадничка централна кредитна задруга као савез немачких кредитних и привредних задруга
Историјат фонда/збирке:     Архивска грађа настала радом Земљорадничке централне кредитне задруге као савеза немачких кредитних и привредних задруга, Нови Сад преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године. До 1968. године овај фонд се налазио у Пољопривредном архиву, а од 1968. године у Архиву Војводине.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Земљорадничке централне кредитне задруге као савеза немачких кредитних и привредних задруга, Нови Сад преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године.( напомена: није пронађен записник о примопредаји). У књизи улазног инвентара ( св.2, Привредно одељење)овај пријем је заведен под редним бројем 14.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда  чине: подаци о оснивању Савеза, правилници за оснивање задруга, правила у вези са приступом и иступом из задруге, дужности и права Надзорног одбора, списак чланова Управног одбора и одбора задруга – чланица, скупштински списи, седнице, статистички подаци о чланству, извештаји о пословању, извештаји о делатности правне и ревизорске службе, извештаји о наплати пореза, ревизорски извештаји, кредитирање чланица, упутства о штедњи, статистички подаци о штедњи, осигурање; подаци о
„ Аграрији ”, средишњој земљорадничкој задрузи, Средишњој задузи за свињогојство,
„ Селектору ”, савезу немачких одгајивачких задруга, Средишњем савезу здравствених задуга, Савезу немачких задруга „  Рајфајзен ”; циркулари, наредбе, и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Унутар серија архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:    

Сумарни инвентар
Историјска белешка
Именски регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.

Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 115 САВЕЗ АГРАРНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 119 САВЕЗ АГРАРНИХ КРЕДИТНИХ ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 124 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА КАО ЗАДРУГА С.О.Ј. (ФОНД)
RS 002 F. 131 ПРОМЕТНА ЦЕНТРАЛА ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top