RS 002 F. 113 ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА

Назив:     ОБЛАСТ БЕОГРАДСКА
Сигнатура:     RS 002 F. 113
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БЕОГРАД
Распон грађе:     1922-1929
Датуми постојања творца:     1922-1929
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 18,72, књига: 38, кутија: 158
Назив/Име ствараоца(лаца):     Област београдска
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом органа Београдске области преузела је Краљевска банска управа Дунавске бановине у Новом Саду у току свог постојања, али нема прецизних података о овом преузимању .Приликом сеобе Архива Војводине из зграде Извршног већа АПВ у Сремске Карловце 1956. године заједно са КБУ ДБ преузет је и пресељен регистратурски материјал Београдске области. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе настале радом Београдске области је заведен под редним бројевима 62, 63, 64, сва три пријема су из 1956. године и наведено је да је примопредаја извршена од стране Извршног већа АПВ.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.113 чине: нормативна акта о оснивању, организацији и надлежности Обласног одбора, уредба о подели земље на области, организациона структура државних органа, ликвидација жупанија, откривање, евидентирање, праћење и спречавање делатности уперене против државе и владајућег друштвено политичког уређења, проблеми учвршћивања органа државне власти – управа, војна питања, верске заједнице, употреба језика, кретање становништва – миграције и емиграције, спровођење аграрне реформе, организација и функционисање статистичке службе у пољопривреди, унапређење пољопривредне производње, стање трговине, индустрије занатства и саобраћаја, стање сточарства, живинарства и млекарства, оснивање сточарских и млекарских задруга, годишњи ветеринарски извештаји, грађевинско технички послови, културно – просветна питања, здравство, персонална документа , финансијска документација итд.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд ф.113 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, по организационим јединицама, годинама и бројевима деловодног протокола. У фонду су формиране следеће организационе јединице: Велики жупан – Београд; Велики жупан – Ветеринарско одељење; Велики жупан – Пољопривредно одељење; Скупштина Београдске области; Председништво Обласног одбора Београдске области; Обласни одбор Београдске области; Комесар обласне самоуправе; Обласна финансијска управа; Обласни школски надзорник; Обласни школски одбор; Обласни старатељски одбор; Мешовита комисија за ликвидацију Торонталско – тамишке и Бачко – бодрошке жупаније; Београдска област у ликвидацији.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 77 ТОРОНТАЛСКО – ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 78 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 84 ГЕНЕРАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 97 ОБЛАСНА ИНСПЕКЦИЈА РАДА (ФОНД)
RS 002 F. 108 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА (ФОНД)
Scroll to Top