RS 002 F. 116 ИНСПЕКТОРАТ МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ЗА БЕОГРАДСКУ, БАЧКУ И СРЕМСКУ ОБЛАСТ

Назив:     ИНСПЕКТОРАТ МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ЗА БЕОГРАДСКУ, БАЧКУ И СРЕМСКУ ОБЛАСТ
Сигнатура:     RS 002 F. 116
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1924-1928
Датуми постојања творца:     1924-1928
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,45, књига: 14
Назив/Име ствараоца(лаца):     Инспекторат министарства народног здравља за Београдску, Бачку и Сремску област
Преузимање грађе:     Не зна се тачно када је архивска грађа настала радом Инспектората народног здравља за Београдску, Бачку и Сремску област у Новом Саду преузета. Записника о примопредаји нема, а исто тако ни у књизи улазног инвентара Архива Војводине није заведен овај пријем.Сачуване књиге издвојене су приликом сређивања фонда Ф.126 Краљевска банска управа Дунавске бановине – Нови Сад, те се може пртпоставити да је ова архивска грађа примљена заједно са архивском грађом Краљевске банске управе Дунавске бановине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине деловодни протоколи у којима су евидентрирани сви предмети настали радом Инспектората или примљени од других правних лица или појединца.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама. Сачуване књиге овог фонда издвојене су приликом сређивања фонда Ф.126 Краљевска банска управа Дунавске бановине – Нови Сад.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 85 ЗДРАВСТВЕНИ ОДСЕК МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
Scroll to Top