RS 002 F. 118 УДРУЖЕЊЕ БАНКАРСКИХ И ОСИГУРАВАЈУЋИХ ПРЕДУЗЕЋА

Назив:     УДРУЖЕЊЕ БАНКАРСКИХ И ОСИГУРАВАЈУЋИХ ПРЕДУЗЕЋА
Сигнатура:     RS 002 F. 118
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1934-1941
Датуми постојања творца:     1934-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,44, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење банкарских и осигуравајућих предузећа
Историјат фонда/збирке:     Архивска грађа настала радом Удружења банкарских и осигуравајућих предузећа, Нови Сад издвојена је приликом сређивања фонда Ф.126 Краљевске банске управе Дунавске бановине 1961. године. У архиву је извршена класификација и сиситематизација архивске грађе као и одабирање архивске грађе за трајно чување. Фонд Ф.118 је сређен по принципу слободне провенијенције тематски. Архивска грађа је на српском језику. Списи су већим делом сачувани док књиге нису сачуване. Од научно информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен културним добром и доступан је за коришћење.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Удружења банкарских и осигуравајућих предузећа, Нови Сад издвојена је приликом сређивања фонда Ф.126 Краљевске банске управе Дунавске бановине 1961.године.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.118 чине: Записници са скупштинских заседања Удружења; законски прописи везани за банкарско и финансијско пословање; статистички подаци о новчаним заводима и биланси стања; преписка са члановима Удружења; саопштења Удружења банкарских и осигуравајућих предузећа која су објављена због интерне употребе чланова удружења и садрже: расписе Министарства финансија, обавештења о потписаним конвенцијама са суседним земљама, о споразумима око клиринга са Аустријом, податке о Закону о новцу и продаји пшенице, примедбе на нацрт Закона о враћању сељачких дугова, податке о кризи новчаних завода и предлога за њихову санацију, месечним прегледима стања штедних улога, месечним курсевима као и другим питањима везаним за новчане заводе.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.118 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је унутар тематских целина (серија) устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 387 УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОЂАНСКИХ БАНАКА (СРЕМА, БАНАТА, БАЧКЕ И БАРАЊЕ) (ФОНД)
Scroll to Top