RS 002 F. 120 АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА БОГДАНА ПАУКОВИЋА

Назив:     АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА БОГДАНА ПАУКОВИЋА
Сигнатура:     RS 002 F. 120
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Распон грађе:     1926-1963
Датуми постојања творца:     1926-1960
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,42, књига: 7, кутија: 35
Назив/Име ствараоца(лаца):     Адвокатска канцеларија Богдана Пауковића
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал је настао радом познатог адвоката у Сремским Карловцима Богдана Пауковића.
На понуду супруге адвоката др Богдана Пауковића, Историјски архив АПВ је откупио архиву покојног адвоката 18.04.1969.године. Грађа је примљена у полуфацсиклама и пакетима, сређена по адвокатском пословнику, у количини од 1146 кг. У књизи улазног инвентара заведена под редним бројем 120, број примопредајног записника је 03-408/1-1969.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине:евиденција аката(регистри предмета, именски регистри, дневник пословања за адвокате), затим судски предмети: имовинске расправе, бракоразводне парнице, тестаменти, убиства, купопродаја некретнина, жалбе на одлуке судова, као и молбе за одлагање извршења казне затвора, затим поједина докумената из судских предмета најчешће писма адвоката браниоца са странкама и својим колегама, документација у вези наплате адвокатских и судских трошкова и проблеми око ових исплата, затим лична документа Богдана Пауковића и др.

Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по адвокатском пословнику, хронолошки по годинама и бројевима из регистра судских предмета. Акта о адвокату Богдану Пауковићу се налазе у кутији број 8.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 546 ЛИЧНИ ФОНД МИЛОРАДА БОТИЋА (ФОНД)

 

Scroll to Top