RS 002 F. 121 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 121
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1926-1991
Датуми постојања творца:     1926- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 31,40, књига: 44, кутија: 200
Назив/Име ствараоца(лаца):     Архив Војводине
Оквир и садржај:     Архивску грађа садржи: евиденцију аката; опште акте ( правилници, пословници, статути, самоуправни споразуми ); анализе и информације о раду установе; записнике са седница и извештаји о раду Управног одбора, Радничког савета, Стручног колегијума; листе категорија регистратурског материјала и архивске грађе; записнике о излучивању безвредног регистратурског материјала; годишњи програми; дугорочне и средњорочне планове развоја; микрофилмовање архивске грађе;документе који се односе на реституцију; истраживања архивске грађе у иностранству; финансијску документацију; персоналну документацију; фото – документацију; захвалнице; плакете и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Списи су сређени по принципу провенијенције тј. регистратурског пословања творца фонда и по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 285 ПОЉОПРИВРЕДНИ АРХИВ (ФОНД)
RS 002 F. 326 ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 273 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 446 ЗАЈЕДНИЦА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 451 ЗАДРУЖНИ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 354 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводине, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999. година.

 

Scroll to Top