RS 002 F. 122 СРЕДИШЊИ САВЕЗ ЧЕХОСЛОВАЧКИХ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА С.О.Ј.

Назив:     СРЕДИШЊИ САВЕЗ ЧЕХОСЛОВАЧКИХ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА С.О.Ј.
Сигнатура:     RS 002 F. 122
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1904-1948
Датуми постојања творца:     1927-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,50, књига: 2, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Средишњи савез чехословачких земљорадничких задруга С. О. Ј
Историјат фонда/збирке:     Према подацима из историјата архивског фонда, архивска грађа настала радом Средишњег савеза чехословачких земљорадничких задруга С.О.Ј, Нови Сад предата је заједно са грађом Задружног савеза Војводине 1951. године Задружном архиву. Од 1963. године налазио се у Пољопривредном архиву а од 1968. године у Архиву Војводине. У архиву је извршена класификација и систематизација архивске грађе као и одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала са роковима чувања. Фонд Ф.122 је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је на српском, чешком и словачком језику. Списи и књиге су фрагментарно сачувани. Од научно информативних средстава израђени су сумарни инвентар и белешка о фонду. Фонд је проглашен фондом од великог значаја и доступан је коришћење.
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Средишњег савеза чехословачких земљорадничких задруга С.О.Ј, Нови Сад предата је заједно са грађом Задружног савеза Војводине 1951. године Задружном архиву. Од 1963. године налазио се у Пољопривредном архиву, а од 1968. године у Архиву Војводине. Архивска грађа настала радом Средишњег савеза чехословачких земљорадничких задруга С.О.Ј, Нови Сад , преузета је од Задружног архива Војводине 1963. године.( напомена: није пронађен записник о примопредаји). У књизи улазног инвентара Архива Војводине ( св.2, Привредно одељење ) овај пријем је заведен под редним бројем 42.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.122 чине: подаци о оснивању Савеза, програми рада, правила Савеза, скупштински списи ( позиви на скупштину, материјали и записници са скупштина), извештаји о раду Савеза, ревизијски извештаји о раду, расписи и циркулари, статистички подаци, , преписка са органима државне власти и надређеним задружним организацијама, подаци о раду задруга чланица овог Савеза; финансијска документација ( биланси, закључни рачуни, удели чланица) и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је систематизована по тематским целинама.Свака задруга чланица има свој досије и поређана је по абецедном реду места.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), словачки (латиница), чешки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 182 ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top