RS 002 F. 123 НОВОСАДСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ, ИСУШЕЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ

Назив:     НОВОСАДСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ, ИСУШЕЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 123
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1925-1943
Датуми постојања творца:     1928-1943
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,54, књига: 22, кутија: 18
Назив/Име ствараоца(лаца):     Новосадска задруга за заштиту од поплаве, исушење и наводњавање
Преузимање грађе:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Нови Сад предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад, (према примопредајном записнику Пољопривредног архива бр. 03-94/1967 од 19.2.1968.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и грађу Новосадске задруге за заштиту од поплаве, исушење и наводњавање. Овај пријем заведен је под бројем 81 у Улазном инвентару Архива Војводине (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године).
Архив Војводине преузео је 1978. год. од Хидросистема ДТД – Водопривредне организације “Шајкашка”, Нови Сад (према примопредајном записнику бр. 031.5-1/1978 од 6.3.1978.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и део грађе Новосадске задруге за заштиту од поплаве, исушење и наводњавање.
Пријем трећег дела грађе овог фонда заведен је под бројем 395 у Улазном инвентару Архива Војводине, према Записнику о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-11/2010 од 2.12.2010. год. Поменуту грађу у количини од 0,05м Архив је примио од ВДП “Шајкашка”, Нови Сад.
Оквир и садржај:     Списи садрже податке о основној делатности Задруге на одбрани поплаве инундационог подручја, податке о хидротехничким објектима, о одржавању спремности и одбрани у случају надоласка велике воде, о набавци материјала за рад пумпи за чишћење канала, поправци насипа, засађивању врбака, податке о финансијском пословању задруге и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је примљен у несређеном стању, па је током 1980 и 1981. г. извршено сређивање архивске грађе. Грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по бројевима деловодног протокола, док су за већи део фонда формиране тематске групе.
Накнадно примљена грађа 2010 год. прикључена је претходно сређеној грађи.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 366 ШАЈКАШКО – НОВОСАДСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 154 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ХИДРОТЕХНИЧКИ УРЕД (ФОНД)
RS 002 F. 126-6.3 V ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ПОДФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top