RS 002 F. 136 УДРУЖЕЊЕ БАНОВИНСКИХ ЧИНОВНИКА И СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ БАНОВИНСКИХ ЧИНОВНИКА И СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 136
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1931-1941
Датуми постојања творца:     1931-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,37, књига: 6, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење бановинских чиновника и службеника Дунавске бановине
Преузимање грађе:     Нема прецизних података о пријему грађе у Архив, претпоставља се да је примљена када и грађа Краљевске банске управе Дунавске бановине, 1956. године, у књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под бројем 39.
Оквир и садржај:     Записници са редовних и ванредних скупштина, записници са седница Управног одбора, у преписци се третирају питања о пружању материјалне помоћи својим члановима, предлог да се изгради друштвени дом, преписка са другим бановинама, позиви на разне прославе које организује Савез културних друштава у Новом Саду, амандмане упућене Министарству саобраћаја око добијања дозволе за повлашћену вожњу и друга сталешка питања.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Списи су сређени по годинама и бројевима деловодног протокола и по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, ф.136.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 129 УДРУЖЕЊЕ СЛУЖБЕНИКА ФИНАНСИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА КРАЉЕВСКЕ БАНСКЕ УПРАВЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ У НОВОМ САДУ (ФОНД)
RS 002 F. 141 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БАНОВИНСКИХ ЧИНОВНИКА И СЛУЖБЕНИКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 160 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ АГРОНОМА – СЕКЦИЈА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 144 УДРУЖЕЊЕ ЕКОНОМИСТА ЗА ДУНАВСКУ БАНОВИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 508 САВЕЗ ДРУШТАВА ГРАДСКИХ СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top