RS 002 F. 138 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У НОВОМ САДУ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У НОВОМ САДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 138
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1932-1948
Датуми постојања творца:     1932-1948 с прекидом 1942-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 13,62, књига: 30, кутија: 103
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење индустријалаца у Новом Саду
Преузимање грађе:     Архивску грађу и регистратурски материјал овог фонда Архив Војводине је преузео од Привредне коморе Војводине (број улазног инвентара 40) 1961. године у количини од 11 метара.
Оквир и садржај:     Грађа се састоји од докумената о раду Удружења, регистрацији инд. предузећа, затим од података о индустријским предузећима по местима, спискова инд. предузећа, преписке ЦИК-а и Удружења мађарских индустријалаца, персоналних докумената и исечака из штампе.
Грађа фонда садржи податке о индустријској производњи, проблемима набавке сировине и пласмана робе на домаћем и страном тржишту, проблемима царине, оптерећења инд. порезима, таксама, дажбинама. Садржај грађе се односи и на функционисање саобраћаја и поштанске службе, ставове индустријалаца приликом доношења закона из области индустрије, одржавање курсева и течајева, радно време и социјалну заштиту радника и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа је сређена по систему провенијенције, односно регистратурског пословања творца фонда. Архивирање списа је извршено по унапред утврђеним групама и подгрупама заведеним у деловодни протокол. У оквиру група и подгрупа списи су сређени хронолошки по бројевима деловодног протокола. Главне групе су означене римским бројевима од I до XL, док су подгрупе означене римским и арапским бројевима, као и словима абецеде и азбуке. Свака група представља јасно дефинисану тематску целину.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 110 САВЕЗ ИНДУСТРИЈАЛАЦА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top