RS 002 F. 139 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 139
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАНАТСКИ ДУШАНОВАЦ
Распон грађе:     1933-1939
Датуми постојања творца:     1933-1939
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,02, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Водна задруга за одводњавање унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Зрењанин предао је 24.06.1968. године Архиву Војводине архивску грађу насталу радом више водних задруга и заједница које су ушле у састав овог предузећа (према Записнику о примопредаји 04-266/1968, од 05.07.1968. године). Из примљене грађе издвојена је грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине материјали о раду Задруге, записници са седница Скупштине и Управног одбора задуге, дозволе за изградњу пумпе, стање техничких радова, финансијска документација (прорачуни и завршни рачуни) и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Зрењанину од 25.10.2006. год. (бр.II 690.9-9/3-06), Водопривредно предузеће “Средњи Банат”, Зрењанин, поседује архивску грађу Потиске водне заједнице из периода од 1878. до 1963. године у укупној количини од 12 метара. Постоји могућност да део те грађе припада овом фонду.
Систем сређивања:     У архиву је извршено сређивање архивске грађе према “Упутству о сређивању водних задруга” из 1961. године. Ревизија фонда извршена је 2007. године, при чему је из фонда издвојен део архивске грађе који припада другим фондовима и уложен на одговарајућа места (у Ф.126.V и Ф.40), а преостала грађа је систематизована у 4 тематске групе, према наведеном Упутству.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top