RS 002 F. 140 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОНИЈА АЛЕКСАНДРОВО И КАРАЂОРЂЕВО

Назив:     ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ КОЛОНИЈА АЛЕКСАНДРОВО И КАРАЂОРЂЕВО
Сигнатура:     RS 002 F. 140
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
Распон грађе:     1933-1939
Датуми постојања творца:     1933-1939
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,03, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Водна задруга за одводњавање вода колонија Александрово и Карађорђево
Преузимање грађе:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Зрењанин је предао 24.06.1968. године Архиву Војводине архивску грађу насталу радом више водних задруга и заједница које су ушле у састав овог предузећа (према Записнику о примопредаји 04-266/1968, од 05.07.1968. године). Из примљене грађе издвојена је грађа од које је формиран овај фонд.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине записници са седница Скупштине и Управног одбора задруге, правила задруге, списи о изградњи и експлоатацији хидротехничких објеката, финансијска документација (прорачуни и наплата водоплавног доприноса) и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Зрењанину од 25.10.2006. год. (бр.II 690.9-9/3-06), Водопривредно предузеће “Средњи Банат” Зрењанин поседује архивску грађу Потиске водне заједнице из периода од 1878. до 1963. године, у укупној количини од 12 дужних метара. Постоји могућност да део те грађе припада овом фонду.
Систем сређивања:     Током 1969. године у Архиву је извршено сређивање архивске грађе, према “Упутству о сређивању водних задруга” из 1961. године.
Ревизија фонда урађена је 2007. године, при чему је из фонда издвојен део архивске грађе који припада другим фондовима и уложен на одговарајућа места (у Ф.126.V и Ф.40), а преостала грађа подељена је у 4 тематске групе према наведеном Уупутству.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top