RS 002 F. 143 ДУНАВСКИ БАНОВИНСКИ ОДБОР ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА

Назив:     ДУНАВСКИ БАНОВИНСКИ ОДБОР ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА
Сигнатура:     RS 002 F. 143
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1923-1941
Датуми постојања творца:     1924-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,48, кутија: 54
Назив/Име ствараоца(лаца):     Дунавски бановински одбор друштва Црвеног крста
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Дунавског бановинског одбора Друштва Црвеног крста примљени су 1. октобра 1962. године у Архив Војводине (Записник о примопредаји бр. 01-262, улазни инвентар Архива Војводине бр. 81). Грађа је преузета од Покрајинског одбора Црвеног крста Србије за Војводину у количини од 153 свежња у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о оснивању, организацији и променама у организацији Друштва Црвеног крста; записнике са годишњих скупштина Дунавског бановинског одбора и месних организација; записнике са седница Управног и Надзорног одбора; документа о раду Санитетске секције и Секције подмлатка; спискове чланова месних одбора; податке о образовању кадрова организација Друштва за извршавање програмских задатака преко школа и разних курсева; податке о оснивању и издржавању разних санитетских и хуманих установа; помагању ратне сирочади, инвалида и болесника; борби против акутних и хроничних болести и алкохолизма; заштити породиља, одојчади и мале деце; указивању помоћи постардалим у елементарним несрећама, финансијску документацију Друштва (буџети, завршни рачуни) и друго.
Систем сређивања:     Грађа овог фонда се налази у оквиру два фонда: Ф. 117 Новосадски обласни одбор Друштва Црвеног крста (1934-1941), 1924-1933 и Ф. 143 Дунавски бановински одбор Друштва Црвеног крста (1934-1941), 1934-1941. Када је 1998. године вршена ревизији фондова, утврђено је да се ради о истој, хуманитарној организацији, са истом делатности, која је, иако је проширила своју територијалну надлежност и променила име и даље обављала исте послове, па је грађа Ф. 117 и Ф. 143 спојена у један фонд. Архивска грађа фонда Ф. 143 је делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део фонда су формиране тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 214 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top