RS 002 F. 142 ПЕНЗИОНИ ФОНД ОПШТИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ

Назив:     ПЕНЗИОНИ ФОНД ОПШТИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 142
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1934-1941
Датуми постојања творца:     1934-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 14,15, књига: 45, кутија: 103
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пензиони фонд општинских службеника Дунавске бановине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Пензионог фонда општинских службеника Дунавске бановине примљени су у Архив Војводине 1956. године, заједно са осталом грађом која је била смештена у згради бивше Краљевске банске управе Дунавске бановине (улазни инвентар Архива Војводине бр. 45). Том приликом је преузето 429 фасцикли и 287 књига за период 1934-1941. година. До друге примопредаје је дошло 24. јуна 1970. године (Записник о примопредаји бр. 03-500/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 126) када је од Покрајинског завода за социјално осигурање преузета велика количина грађе у вези са социјалним старањем, као и део грађе фонда Ф. 142, али у записнику о примопредаји није наведено колико је архивске грађе и регистратурског материјала фонда преузето и за који временски период.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; књиге записника са седница Управног одбора; документа о оснивању, организацији и променама у организацији Пензионог фонда општинских службеника Дунавске бановине; буџете и завршне рачуне; статуте општина са систематизацијом радних места; документа о проблемима разрезивања и наплате мировинских доприноса у појединим општинама; питања превођења у чланство општинских службеника, чланова ранијих жупанијских пензионих фондова; податке о споровима око утврђивања признавања године службе и пензионисања општинских службеника и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола а за део фонда су формиране тематске групе (серије), које чине статути општина о општинским службеницима по срезовима (А-Ш), службенички листови (А-Ш), досијеи пензионера (А-Ш) и разно. Пошто је утврђено да је Потпорни фонд општинских службеника Дунавске бановине на споредним службеничким местима (Ф. 134), основан при Пензионом фонду општинских службеника Дунавске бановине као његов одељак са одређеним задатком, извршено је припајање ове грађе грађи Ф. 142.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 142 ПЕНЗИОНИ ФОНД ОПШТИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top