RS 002 F. 145 ПОКРАЈИНСКА ВИНОГРАДАРСКО – ВОЋАРСКА СТАНИЦА

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ВИНОГРАДАРСКО – ВОЋАРСКА СТАНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 145
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Распон грађе:     1936-1950
Датуми постојања творца:     1936-1949
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,73, књига: 31, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска виноградарско-воћарска станица
Преузимање грађе:     Грађа фонда 145. примљена је у Архив Војводине 1967. године од Института за виноградарство и воћарство – Сремски Карловци, у дужини од 2 m (Записник бр. 03-86/1 од 5. октобра 1967. године). Примљена грађа обухвата период од 1936 – 1947. године. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд заведен је под бројем 54.
Оквир и садржај:     Грађа фонда 145. садржи: деловодни протоколи, благајнички и други дневници, књиге рачуна, књиге производње и продаје расадничких производа, уруџбени записници, елаборат о оснивању Воћног и лозног расадника, финансијска документација, извештаји о раду, спискови издатих воћних садница, испитаних шира, радника који се хране у мензи, податке о производњи родног и резног материјала, документацију о финансијском пословању, подизању матичног воћњака, додељивању земљишних парцела за развој и проширење расадника, истраживања и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда 145. сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: елаборат о оснивању Воћног и лозног расадника, финансијска документација, извештаји о раду, спискови издатих воћних садница, испитаних шира, радника који се хране у мензи и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 235 ЗАВОД ЗА ВИНОГРАДАРСТВО И ВОЋАРСТВО (ФОНД)

 

Scroll to Top