RS 002 F. 15 ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА

Назив:     ЗБИРКА СПИСА КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ПОТИСКОГ КРУНСКОГ ДИСТРИКТА
Сигнатура:     RS 002 F. 15
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СЕНТА, СТАРИ БЕЧЕЈ (БЕЧЕЈ)
Распон грађе:     1752-1832
Датуми постојања творца:     1829-1832
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3, књига: 2, кутија: 25
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за регулацију Потиског крунског дистрикта-Бечеј, Сента
Историјат фонда/збирке:     Збирка се чувала у Државном архиву у Будимпешти до 1960. године када је, у оквиру реституционих захтева (1956-1960), а на основу мировног уговора из 1947. године склопљеног између ФНРЈ и НР Мађарске, пренета у Архив Војводине у Сремским Карловцима.
Белешка о збирци је сачињена на основу података које је сачинио Лајчо Матковић, архивиста Архива Војводине и података др. Фердо Хауптмана у чланку “Југословенско-мађарски архивски преговори и њихови резултати”, Гласник архива и Друштва архивиста БиХ, Сарајево, 1961, стр.84.
Премеравање грађе извршено 2013. године. Збирка броји укупно 27 инвентарних јединица. Две књиге и 25 кутија списа.
Збирка је микрофилмована током 1985. године и налази се у Историјском архиву Сенте.
Постоји сумарни инвентар из 1986. године.
Преузимање грађе:     Збирка се чувала у Државном архиву у Будимпешти до 1960. године када је, у оквиру реституционих захтева (1956-1960), а на основу мировног уговора из 1947. године склопљеног између ФНРЈ и НР Мађарске, пренета у Архив Војводине у Сремским Карловцима.
Оквир и садржај:     Грађа потиче из трогодишњег пословања једне Комисије Угарске Дворске коморе из Будима, која је деловала на подручју Потиског крунског дистрикта, а била је изаслана да обави нову реамбулацију, односно разграничење свих места у Дистрикту. Геометарски попис земљишта, винограда, да уреди нову управу у целом Дистрикту и склопи двадесетпетогодишњи уговор о финансијским обавезама и одреди висину подавања о осмини пчела, јагањаца, вина и од свих житарица. Јосип Фролих (Josip Fröhlich), коморски рачуновођа, ревидирао све рачуне, признанице, порезе, конскрипције, имања свих места Потиског дистрикта од 1752-1785, зато се у овом Фонду у првих 8 кутија налази богата документација о попису становништва, а која чини саставни део архиве Потиског дистрикта из 1752-85. године. Комисија је руководила дистриктом у периоду од 1829-1832. године. Сви списи слати су у Будим Председнику на решавање.
Допуне:     Не очекује се допуна.
Систем сређивања:     Регистратурски. Ревизија је у поступку.
Услови доступности:     Сслободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), латински (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф. 15.
Постојање и место чувања копија:     Збирка је микрофилмована током 1985. године и налази се у Историјском архиву Сенте.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 14 ЗБИРКА СПИСА КОМОРСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ВЕЛИКОКИКИНДСКОГ ДИСТРИКТА (ФОНД)

 

Scroll to Top