RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ

Назив:     ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 16
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1837-1945
Датуми постојања творца:     1845-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,21, књига: 24, кутија: 82
Назив/Име ствараоца(лаца):     Горњобанатска потиска водна задруга за заштиту од поплаве
Преузимање грађе:     Архив Војводине је од Реонског погона Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Кикинди 14. марта 1968. године ( Записник о примопредаји Ф.121 б.б/1968) преузео регистратурски материјал настао радом Горњобанатске потиске водне задруге и других водних задруга са тог подручја у временском раздобљу од 1920. до 1945. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 72. Историјски архив Кикинда је део фонда Горњобанатске потиске водне задруге (1837 – 1920), предао Архиву Војводине октобра 1970. године.
Оквир и садржај:     Одабрану архивску грађу овог фонда чине: записници одборских седница и седница главних скупштина; правилници о одбрани насипа од поплава, заштити од поплава; извештаји о одбрани од поплава; распореди дужности при одбрани од поплава; упутства за заштиту од поплава; технички подаци о линијама насипа; подаци о изградњи хидротехичких објеката; извештаји о раду задруге; пројекти и планови за изградњу насипа, скице; организациона питања задруге, законски прописи, уредбе, наредбе, разграничења и наименовања; економско финансијска питања; платни спискови централног и спољног особља и остале исплатне листе и др.
Допуне:     Историјски архив из Кикинде послао је Архиву Војводине 19.09. 2006. године допис у којем се наводи да архивску грађу овог фонда поред овог архива поседује и Водопривредно предузеће
„ Горњи Банат ”. Према подацима из овог дописа могу се очекивати накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд Ф.16 Горњобанатска потиска водна задруга за заштиту од поплаве, Велика Кикинда је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године.Сређивање је извршено по следећим тематским групама:а)хидролошка документација, кретање подземних вода, кретање леда, површине воде; б)велике воде и борба против њих; ц) пројекти, цртежи и преписка у вези с тим; д) изградња хидротехничких објеката; е) експлоатација хидротехничких објеката; ф)организационо питање задруге, законски прописи, уредбе, наређења, одлуке, записници са седница, разграничења и наименовања; г) економско финансијска питања. Архивска грађа је сређена тематски и хронолошки. Документа су одвојена према садржају и формиране су тематске групе у којима је грађа сређена по хронолошком реду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 45 ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ” (ФОНД)
RS 002 F. 50 НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top