RS 002 F. 151 НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА II СТЕПЕНE ШКОЛСКE УПРАВE

Назив:     НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА II СТЕПЕНE ШКОЛСКE УПРАВE
Сигнатура:     RS 002 F. 151
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1941-1945
Датуми постојања творца:     1941-1944
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 4,84, књига: 10, кутија: 39
Назив/Име ствараоца(лаца):     Újvidéki II. fokú tanügyigazgatási kirendeltség
Историјат фонда/збирке:     До преузимања у Архив Војводине, грађа фонда се налазила у згради Извршног већа Војводине (данас Владе Војводине). “Бановина” пре II. светског рата, односно седиште Краљевске банске управе Дунавске бановине, 1941. године постаје дом органа окупаторских власти. Па тако је и Другостепена школска управа радила у овој згради до ослобођења.
Преузимање грађе:     Један део фонда је преузет из зграде Извршног већа НС АПВ (данас Владе Војводине) приликом пресељења Архива из Новог Сада у Сремске Карловце 1956. године, у несређеном стању.
Део грађе из периода 1941-1944. године у количини од 123 пакета списа и 82 књиге, примљен је у Архив у периоду фебруар-април 1964. године, приликом примопредаје писарнице Извршног већа АПВ, заједно са другим органима управе, односно грађом насталом у периоду после другог светског рата до 1954. године. Пријем је заведен под бројем 92 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 01-169/1-64 од 27.05.1964.)
Оквир и садржај:     Евиденције аката; ванредно полагање разреда и поправних испита; обилазак школа, наименовање професора, упутства у вези са уписом ученика; договори око школарина; премештаји, замене, пензионисање професора; набавка школског инвентара; питања интерната, школсих екскурзија; оснивачке скупштине учитељских, грађанских и занатских школа; наставно особље; предмети који се односе на проблеме и организацију рада средњих школа; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У Архиву је 1966. године извршено регистратурско сређивање, по организационим јединицама а у оквиру истих по годинама и бројевима деловодног протокола. Прегледане су, идентификоване и означене помоћне књиге. Извршено је одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.151.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 152 ПРВОСТЕПЕНА ШКОЛСКА УПРАВА, ИСПОСТАВА НОВИ САД (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 149 КОМАНДА ОДЕЉЕЊА ВОЈНЕ УПРАВЕ ЈУЖНЕ АРМИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top